جمعه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۹
کرونایی که جان میگیرد و حکومتی که با رنگ ها بازی می کند
کرونا در خوزستان خط قرمز را رد کرد و به خط سیاه رسید. این بیماری کشنده همپای جمهوری اسلامی در حال جان ستاندن از مردمی است که این روزها بیش از هر زمان دیگری با مشکل تامین معیشت مواجه هستند و فقر و نداری و تنگدستی زندگی طبق آمار دولتی بیش از هفتاد درصد از جمعیت کشور را در برگرفته ...
 
آرشیو نوشته های:
پیمان پیروز
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی