پنجشنبه, 19ام اردیبهشت, 1398
اعتراضات و اعتصابات سراسری، راهکار اساسی علیه وضع موجود
کارگر کمونیست ۵۷۱: اول مه ، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان آمدند و مطالباتشان را فریاد زدند، حقوق سرکوب شده وبه غارت رفته شان را میخواستند، و شما متولیان و مدافعان حاکمیت سرمایه کماکان زدید و گرفتید و بردید. امسال نیز مزد و حقوق را با اتکا به یک سری آمار و ارقام غیرواقعی و شرم آور چندرغاز اضافه کردید، اما ...
 
آرشیو نوشته های:
رحمان گلچهره
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی