دوشنبه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۶
اگر ما متحد و یکپارچه نباشیم، مسائل و بی حقوقی زنان پایان نمی پذیرد!
رفقا، دوستان، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، هر کجای دنیا که هستید، به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن، تبریکات گرم مرا بپذیرید. ضمن تشکر از کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، که این فرصت را به من دادند که اینجا به این مناسبت صحبت بكنم. ما الان در زمانی زندگی می کنیم که بخاطر ...
 
آرشیو نوشته های:
سرگول ئه حمه د
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی