پنجشنبه, ۱۷ام آبان, ۱۳۹۷
شیشه عمر جنایت کاران اسلامی دست کارگران است
روز پنجشنبه اول نوامبر، رانندگان و کامیون داران برای چهارمین بار دست به اعتصاب زدند. رانندگان می گویند نه تنها به هیچکدام از خواسته هایشان رسیدگی نشده بلکه دولت فاشیست اسلامی با تهدید کارگران و دستگیری بیش از دویست و شصت نفر از رانندگان و همچنین حکم اعدام نه نفر از آنها تلاش می ورزد تا با سرکوب شدید و ...
 
آرشیو نوشته های:
شادی شوشتری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی