یکشنبه, ۲۵ام آذر, ۱۳۹۷
احزاب دست راستی و رضا پهلوی! آیا رضا پهلوی شانس رسیدن به قدرت را دارد؟
پاسخ به چنین سوالی ساده است با یک ذره منطق  و شعور  سیاسی میشود فهمید که خود رضا پهلوی هم میدانند که بازگشت به کاخ سلطنت  در ایران  برای فرمانروائی ممکن نیست! چون برای رسیدن به قدرت! رضا پهلوی با سوالاتی جدی  روبرو است که باید بطور جدی به آن جوابهای منطقی و درست/ بدور از حاشیه چینی بدهد ایشان هنوز بین ...
چهارشنبه, ۳۱ام مرداد, ۱۳۹۷
سر آغاز زوال حکومت اسلامی در ایران و پایان اسلام سیاسی در جهان
بنیاد گذاران جمهوری اسلامی و علمای اسلامی که درطول  چهار ده در ایران باقوانین چند همسری و صیغه،حجاب اجباری، با جدا سازی زن و مرد، به فرهنگ مردم متمدن جهان دهان کجی  و سعی در کووچانیدن شعور را داشتند با به دار آویختند یا کشتند و سنگ سار کردن انسانها،.با جنایت و ترور، با دخالت در زندگی حضوصی مردم تا جایی ...
سه شنبه, ۱۲ام تیر, ۱۳۹۷
آیا سازمان مجاهدین خلق به قدرت خواهد رسید؟
جواب من یک نه است تاریخ غیر قابل تکرار است مگر در شکل کمدی آن، در انقلاب ۵۷ دولتهای غربی بحضوص امریکا توانستند با حمایت خود از خمینی برای ایرانیان فرشته نجات بسازنند و این کار ممکن شد به دلیل بسیار ساده در آن زمان " وجود حکومت شاه که بعنوان یک دست نشانده امریکا و مستبد که با کودتا به سر ...
پنجشنبه, ۲۳ام فروردین, ۱۳۹۷
اجازه بدهید تا پرچم شیر و خورشید و منافع ملی را با زبان ساده توصیخ دهم
 برای  بدست آورند سود باید  شعور  را   کوچانید درخت جهل و بی رحمی را کاشت برکت سرمایه  و سود در  همین لجنزار است سمپاشی  احزاب  سلطنت طلب  و احزاب  دست راستی که  با واژه های جعلی وطن و ملت و منافع ملی و… سر مردم شیره  می مالند باید پاسخ درستی  داد. هر موقع  اعتراضات در ایران پا می گیرد سلطنت طلب ها  و احزاب ...
 
آرشیو نوشته های:
شمی صلواتی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی