شهناز مرتب

پنج روز جدال و مبارزه

انترناسیونال 839 علیه حضور جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب در فرانکفورت در  اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب،تشکل زنان سکولار مهاجر اقدام به برپایی غرفه ای در جوار سالنی که غرفه جمهوری اسلامی در آن قرار داشت، کردند. عبارت ” زنان سکولار مهاجر” که …

ادامه مطلب