چهارشنبه, 20ام فروردین, 1399
مبارزه مردم علیه “کرونای حکومتی” در ایران، با جنبش سرنگونی گره خورده است
کرونا ویروس، از همان بدو ورودش در ایران با بقاء حکومت وقدرت سیاسی و سرکوب گره خورده است. "کُرونای حکومتی" ترجمه تعرض و آوار یک ویروس مرگبارتر بر جان و زندگی مردم و مرتبط با همه تحولات سیاسی/اجتماعی تاکنونی، و در پیوند با همه تلاش های ضدانسانی/ضدانقلابی حاکمیت سرمایه در حفظ نظم موجود زیر تیغ سرکوب  است. این وضعیت هرچه که هست، چه پنهانکاری از ...
 
آرشیو نوشته های:
سیما منصوری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی