پنجشنبه, ۲ام مرداد, ۱۳۹۹
ویروس کرونا و پیامدهاى آن
پاندمی ويروس كوويد١٩(کرونا) چه عواقبى در بر دارد. پس از كرونا جهان ما چه شكلى خواهد گرفت. آيا برون رفت سرمايه دارانه كه ما شاهد آن هستيم، نوع بشر را دوباره با مخاطرات جدى ترى روبرو نخواهد كرد. آيا براستى كدام مرگبارتر است ويروس كرونا يا فقر بى پايانى كه نسل اندر نسل نوع انسان را به تباهى و نابودى ...
شنبه, ۲۴ام آذر, ۱۳۹۷
برگزیت؟
به دنبال ريشه هاى تاريخى يك پديده و رخداد سياسى گشتن، در بسيارى از مسائل، شيوه متداول تحليل هاى سياسى است. اما نديدن دگرديسى يك امر و پديده سياسى و حتى يك كانسپت تاريخى در طول حيات آن، به همان نسبت متداولتر به نظر ميرسيد. اشتباهى كه در تىًورى كسالت آور است و در عالم سياست فاجعه بار. در تابستان ٢٠١٦، ...
شنبه, ۳ام آذر, ۱۳۹۷
سوسیالیسم و سعادت
دهه هشتاد تنها حمله به دست آوردهاى اقتصادى وَ يا كاربست اقتصاد رياضت كشانه نبود. به همراه چنين حمله گسترده اى، تغيير و مهندسى آرمانهاى گذشته بطور عام و دهه هاى بعد جنگ جهانى دوم بطور اخص در دستور كار بنگاه هاى فكرى و خبرى بورژوازى نيز قرار گرفت. به نظر ميرسيد كه در دهه ٨٠ ولع و اشتهای سيرى ناپذير ...
شنبه, ۱۹ام آبان, ۱۳۹۷
دنیای وارونه ها
بحران تمامى ناپذير سرمايه دارى دهه اخير، سؤال اساسى دو قرن گذشته را بار ديگر با فوريت  بيشترى در مقابل نسل جديد انسانى بازگشوده است. سؤالى كه براى نجات حال و اينده در برابر همگان قد علم كرده است. سؤالى بزرگ كه جوابى درخور ميطلبد. به اين سؤال خواهيم پرداخت. اما پيش از ان مرور تاريخ معاصر ضرورى مى نمايد. دهه ...
 
آرشیو نوشته های:
سینا پدرام
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی