چهارشنبه, ۱۵ام آذر, ۱۳۹۶
این حزب خانه من است، زندگی من است
 بیست و ششمین سال تاسیس حزب را به بهترین عزیزانم، به بهترین انسانهایی که تا امروز شناخته ام و به کادرها، اعضا و فعالین این حزب تبریک میگوییم. همچنین سالروز تشکیل حزب را به همه انسانهای شریف و آزاده، به فعالین و رهبران کارگری و فعالین جنبش های اعتراضی  تبریک میگویم. این حزب خانه و زندگی من است. این یک حقیقت ...
 
آرشیو نوشته های:
طه حسینی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی