تهمینه خسروی

غسال (مرده شور) نگاهی به زندگی کارگران غسالخانه ها در ایران، کارگرانی که جایی از آنها نام برده نمیشود!

 غسال ، واژه ای عجیب و غریب! شغلی عجیب، شغلی پنهان و پر مشقت، شغلی که با روح و جسم این کارگران ادغام شده است! تا بحال شنیده ایم که کارگران نیروی کار خود را بفروش میرسانند برای درآمدی زیر خط فقر! بیایید به کارگرانی فکر کنیم، از زحمتکشانی حرف …

ادامه مطلب

من یک زن ام! به مناسبت ۸ مارس۱۳۹۷   

از لحظه ای که چشم بر جهان گشودم مهر تبعیض بر پیشانی ام حک شد. تا پا به عرصه دنیای جدید گذاشتم شادی از منزل پدری پر کشید. البته این قصه امروز و دیروز نیست، هنوز هم کم نیستند خانواده هایی هستند که وجود پسر را نوعی امتیاز میدانند. من …

ادامه مطلب

من یک زن هستم!

از لحظه ای که چشم بر جهان گشودم مهر تبعیض بر پیشانی ام حک شد. تاپا به عرصه ی دنیای جدید گذاشتم شادی از منزل پدری پر کشید، البته این قصه ی امروز و دیروز نیست،مردان و پدرانی که عشق به فرزند پسر دارند کم نیست. هنوز خانواده هایی هستند …

ادامه مطلب