پنجشنبه, ۲۳ام آذر, ۱۳۹۶
ناسیونالیستها از تفرقه نان میخورند
ناسیونالیزم در استان خوزستان مثل همه جای دیگر بدرجه ای وجود دارد. اما در بین مردم عرب زبان این استان با وجود احزاب و سازمانهای ناسیونالیستی در سالهای اخیربدرجه ای رواج بیشتری یافته است. احزاب و سازمانهایی از جمله تضامن دمکرات اهواز و خلق عرب همواره مردم را به تظاهرات و اعتراض علیه مردم فارس زبان تشویق میکنند. گویی مشکل ...
 
آرشیو نوشته های:
خالد ناصری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی