خلیل کیوان

نگرانی های خامنه ای در مورد انتخابات

حضور خامنه ای در جمع دانشجویان دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران یک مانور سیاسی کاملاحساب شده بود. در عین حال، بیانات او حکایت از نگرانی های عمیق وی در مورد روند انتخابات، نتایج و پیامدهای آن دارد. خامنه ای با این مانور تاکید کرد که با اتکا به …

ادامه مطلب

آقای رئیس جمهور فیلم بازی نکنید!

آقای روحانی! شما، به رئیسی و قالیباف بر سر موضوعات “اعدام وتفکیک جنسیتی” حمله می کنید. طوری حرف میزنید که اگر کسی تاریخ مملکت را نداند، فکر میکند که با موجود لطیفی سر و کار دارد. می گویید که رئیسی زندان و اعدام بلد است.مگر شما با اعدام ها مخالف …

ادامه مطلب

انتخابات فرانسه : شکست فاشیسم و نه به نئولیبرالیسم

پیش بینی می شد که رای دهندگان فرانسوی دماغ خود را بگیرند و رای شان را به صندوق ها بریزند. بعد از شکست فاشیست ها در هلند، این دومین شکست بزرگ راست افراطی در اروپا است. با شکست ناسیونال- فاشیسم در فرانسه، آینده راست افراطی در اروپا تیره و تار …

ادامه مطلب

انتخابات و “فتنه های آینده”

با رد صلاحیت همه کاندیداها توسط  شورای نگهبان، بجز شش نفر از نرینه های مسلمان، شیعه، ملتزم به ولایت فقیه و امتحان پس داده نظام، مهندسی انتخابات وارد مرحله دیگری شد. تیم احمدی نژاد- بقایی حذف شد و به این ترتیب یکی از رقبا که از ظرفیت  و توانایی قطبی …

ادامه مطلب

سندروم استکلهم: چرا رضا کیانیان از تحریم کنندگان انتخابات عصبانی است؟

رضا کیانیان در پستی بتاریخ بیست و نهم فرودین در اینستاگرام که بازتاب نستبا گسترده ای در صفحات اینترنتی داشت، از کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند به تندی انتقاد کرد و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد. او از جمله نوشت: ” باور کنید دیگر خسته …

ادامه مطلب

انتخابات: جدال جناح ها و تکرار سناریو “بد و بدتر”

ثبت نام کاندیداها برای مضحکه ای که  ” انتخابات ریاست جمهوری” ش می نامند از ۲۲  تا ۲۷ فروردین انجام می گیرد. پس از آن و بروال معمول، شورای نگهبان تعدادی را که بحد کافی ملتزم به اسلام، نظام و ولایت فقیه تشخیص دهد را، از صافی عبور میدهد و …

ادامه مطلب