گفت و گو

کنفرانس به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن – گوتنبرگ – ۲ مارس ۲۰۲۴

سخنرانان:هرمینه هورداد، فمنیست و دانش آموخته فلسفه سیاسی (موضوع سخنرانی: زن زندگی آزادی از نظر بین‌المللی)فرشته ضیایی، شاعر و فعال حقوق بشر (موضوع سخنرانی: وضعیت زنان افغانستان در سیاست و جامعه سوئد)شیرین شمس، از مسئولین تشکُل انقلاب زنانه (موضوع سخنرانی: چشم انداز انقلاب زن زندگی آزادی و نقش زنان) گوتنبرگ …

ادامه مطلب