گفت و گو

“اعضای هر گروه مخالف سلطنت تیرباران میشوند” گفتگو با علی جوادی

هفته گذشته به بهانه صدمین سالگرد تولد محمد رضا پهلوی، مدیای دست راستی به بررسی کارنامه و عملکرد رژیم پهلوی پرداخته و بصورت مستقیم و غیر مستقیم به تمجید از آن پرداختند. در  این زمینه خلیل کیوان با علی جوادی گفتگو کرده است.  خلیل کیوان: گردانندگان همایش هایی که در …

ادامه مطلب