گفت و گو

آیا در ایران انقلاب میشود؟ گفتگو با کاظم نیکخواه در تلویزیون کانال جدید

سیما بهاری: در چهل سالگی عمر جمهوری اسلامی هستیم. در همین رابطه پرسشهایی مطرح میشود که باید جواب داد. جمهوری سلامی را حکومت بحران مداوم و بحران آخر میخوانند. جامعه هیچگاه این حکومت را بعنوان حکومت متعارف نپذیرفت. این رژیم از این بحران تا بحران بعدی بهرحال خودش را کشانده …

ادامه مطلب

مصاحبه نشریه کارگر کمونیست با حمید تقوائی درباره دستگیری رهبران کارگری

کارگر کمونیست: حمید تقوائی بیانیه اخیر شما درباره دستگیری رهبران سرشناس جنبش کارگری چند نکته مهم را درباره جنبش کارگری و موقعیت جدید آن مطرح میکند که توضیحاتی لازم دارند. اما قبل از آنها یک سوال مهم مطرح است که بدنبال مبارزات اخیر کارگران هفت تپه و فولاد اهواز که …

ادامه مطلب

گفتگو با محمد آسنگران در باره “بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان”

خلیل کیوان: شنبه هفته گذشته، 7 بهمن 1397 برابر با 27 ژانویه، چهار حزب و جریان سیاسی کردستان از جمله کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران بیانیه مشترکی تحت عنوان “بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان” منتشر کردند. ضرورت انتشار این بیانیه چیست و چه روندی طی شد …

ادامه مطلب