گفت و گو

گفتگو با شهلا دانشفر یک اول مه با شکوه و رزمنده

خلیل کیوان: روز جهانی کارگر با شکوه و نسبت به سالهای گذشته با استقبال بیشتری از سوی بخش های مختلف جامعه برگزار شد. مشخصه های بارز اول مه امسال در ایران کدامند و به نظر شما چه پیامی برای کارگران و کل جامعه داشت؟ شهلا دانشفر: اول ماه مه همانطور …

ادامه مطلب

گفتگو با شهلا دانشفر در باره اول مه

خلیل کیوان : در آستانه اول ماه مه، ١١ اردیبهشت و برگزاری جشن جهانی هستیم. ویژه گیهای اول مه امسال بنظر شما چیست؟ شهلا دانشفر : ویژگی های اول مه امسال را میتوان در تداوم اتفاقات شورانگیزی که در سال ٩٧ گذشت و  پیشروی های جنبش کارگری در همین یکسال …

ادامه مطلب