نشریات رسیده!

اسامی ۱۹۵ نفر از دستگیر شدگان خیزش آبان در گچساران

بنا به اسنادی که از شعبات “دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و اندیشمک” که کمیته بین المللی علیه اعدام به آن دسترسی پیدا کرده است، اسامی دهها نفر از بازداشت شدگان اعتراضات خیزش آبان در گچساران مشخص شده است. طبق خبر دریافتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ارفاق …

ادامه مطلب