پنجشنبه, ۲۰ام شهریور, ۱۳۹۳
برنامه تلویزیونی برای یک دنیای بهتر
https://www.youtube.com/watch?v=bYsr6H9ZSm4
چهارشنبه, ۱۹ام شهریور, ۱۳۹۳
“شروع سال تحصیلی و جلوگیری دختران به دانشگاه ها”: علیه تبعیض
https://www.youtube.com/watch?v=KfVHx3x9BHE
چهارشنبه, ۱۹ام شهریور, ۱۳۹۳
“بیماری خامنه ای”: مصاحبه با مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=ilcgDV548a0
سه شنبه, ۱۸ام شهریور, ۱۳۹۳
مهوش علاسوندی در مورد علیه اعدام
https://www.youtube.com/watch?v=T5UwQyCc8Eo&feature=youtu.be
شنبه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۳
کنفرانس کارگران و انقلابات خاورمیانه
بخش اول بخش دوم https://www.youtube.com/watch?v=Abo8C685qag بخش سوم https://www.youtube.com/watch?v=L5J42uma54Y
جمعه, ۱۴ام شهریور, ۱۳۹۳
“کمپین علیه زن ستیزی اسلامی ها”: مصاحبه با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=f-7qzXgI2gI
جمعه, ۱۴ام شهریور, ۱۳۹۳
“اعتصاب کارگران بافق”: اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=FxwU_vfavBI
چهارشنبه, ۱۲ام شهریور, ۱۳۹۳
“تحولات تازه در عراق”: مصاحبه با محمد آسنگران
https://www.youtube.com/watch?v=4mMGmTeFuDw
چهارشنبه, ۱۲ام شهریور, ۱۳۹۳
“ایران هسته ای”: مصاحبه با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=eFu7Oi3JG9Y
شنبه, ۸ام شهریور, ۱۳۹۳
“فساد حکومتی و اختلافات جناحها”: مصاحبه با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=yxB_tQ41uxs
 
1 44 45 46 47
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com