پنجشنبه, ۲۵ام دی, ۱۳۹۹
پاسخ: ترامپیسم و آزادی بیان – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=rzMwCoEkjeg&feature=share&fbclid=IwAR1P9nGVDBVR0F4eQyBWjNu3gKuiwz9HNe6PYPRYtarOQgtSYBF-qL-dsU0
پنجشنبه, ۱۸ام دی, ۱۳۹۹
گفت و گو: ترامپیسم و سرنوشت دمکراسی در آمریکا، گفتگو با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=0LUQ_AiBniE
چهارشنبه, ۱۷ام دی, ۱۳۹۹
میزگرد: هفت تپه؛ خلع ید یک کلام، والسلام – کیوان جاوید با شهلا دانشفر و حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=Y7QkSrNo4y0
پنجشنبه, ۱۱ام دی, ۱۳۹۹
پاسخ: حزب و فعالین جنبش های اعتراضی – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=i7pbndZggxg
سه شنبه, ۹ام دی, ۱۳۹۹
۲۷دسامبر روز جهانی نه به حجاب اجباری- فریده آرمان- مینا احدی- شهلا دانشفر- شیوا محبوبی و حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=L_BOZesvtOk
سه شنبه, ۹ام دی, ۱۳۹۹
پخش زنده: بمناسبت روز جهانی نه به حجاب اجباری وبزرگداشت،ویدا موحد و دختران خیابان انقلاب
https://www.youtube.com/watch?v=gGYqDOSRpCA
پنجشنبه, ۴ام دی, ۱۳۹۹
پخش مستقیم: به درخواست کارگران هفت تپه و اسماعیل بخشی پاسخ مثبت دهیم – با شهلا دانشفر و حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=8oOpSXpYlHc
دوشنبه, ۱ام دی, ۱۳۹۹
پلنوم ۵۲: سمینار حمید تقوایی: درباره متد ما در برخورد به جنبش سرنگونی وجنبشهای اعتراضی
https://www.youtube.com/watch?v=2avssIdU3LY
دوشنبه, ۱ام دی, ۱۳۹۹
انقلاب زنانه: ۲۷ دسامبر روز جهانی نه به حجاب اجباری – سهمیه بندی جنسیتی در کنکور
https://www.youtube.com/watch?v=2tQgRhgpIyA
سه شنبه, ۲۵ام آذر, ۱۳۹۹
میزگرد: دولت ها، جامعه جهانی و اعدام روح الله زم
https://www.youtube.com/watch?v=qb8VxB47VtE
 
1 2 3 34
آرشیو نوشته های:
ویژه
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی