شنبه, ۵ام آبان, ۱۳۹۷
کارگران و یک دنیای بهتر شهلا دانشفر فراخوان مجدد کامیونداران و رانندگان کامیون به اعتصاب سراسری
https://www.youtube.com/watch?v=qr6UX9BDx1c
شنبه, ۲۸ام مهر, ۱۳۹۷
نگاه روز: ملاحت مرتضوی با اصغر کریمی درباره مدارس فرسوده و سه میلیارد دلار بودجه بی نشان
https://www.youtube.com/watch?v=12cGOUgA-z0
سه شنبه, ۲۴ام مهر, ۱۳۹۷
پرسش: محمد کاظمی با حمید تقوائی در باره شوراها، امروز و فردای سرنگونی جمهوری اسلامی- ۲۰ مهر ۱۳۹۷
https://www.youtube.com/watch?v=KgTSHpv1taA
سه شنبه, ۱۷ام مهر, ۱۳۹۷
اعتصاب بازار: جمهوری اسلامی در محاصره اعتصابات سراسری- با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=PRuUBbI-Suo&t=7s
دوشنبه, ۱۶ام مهر, ۱۳۹۷
گفت و گو: سیما بهاری با محمد آسنگران درباره: اوضاع جاری در منطقه و موقعیت جمهوری اسلامی
https://www.youtube.com/watch?v=AUVsDThpFuk
چهارشنبه, ۱۱ام مهر, ۱۳۹۷
نگاه روز: نگار سروعلی شاهی با حمید تقوائی: موشک پرانی جمهوری اسلامی قدرت یا ضعف؟
https://www.youtube.com/watch?v=6PxvNKWXdn8
شنبه, ۷ام مهر, ۱۳۹۷
نگاه روز: حامد صدرا- استقرار نیروهای ویژه در تهران ضعف یا قدرت حکومت؟- با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=5WA6Ok6SvVI
یکشنبه, ۱ام مهر, ۱۳۹۷
حمله نظامی به رژه نظامی جمهوری اسلامی و مواضع حزب کمونیست کارگری ایران- با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=HChIcbqPQJs
پنجشنبه, ۲۹ام شهریور, ۱۳۹۷
نگاه روز: ساناز سینایی با اصغر کریمی: گرانی به کجا می رود؟
https://www.youtube.com/watch?v=21PbQx17qJQ
یکشنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۳۹۷
رو در رو: وکلای در بند و سیستم قضایی جمهوری اسلامی- با محمد مقیمی وکیل و کارشناس حقوق بشر
https://www.youtube.com/watch?v=RAV4K2wSwd4
 
1 2 3 4 5 6 21
آرشیو نوشته های:
ویژه
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com