Tag Archives: حق مسکن کارگران

هفته گذشته حق مسکن کارگران مشمول قانون کار به تصویب رسید- پویان پیروز

برابر این مصوبه رقم حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزارتومان در سال گذشته به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. تعیین رقم حق مسکن برای سال ۱۴۰۲ را دولت با وقاحت تمام به عنوان خبری خوش و مژده برای کارگران اعلام کرد، رقمی که در شهرهای متوسط و حتی کوچک به …

ادامه مطلب