پویان پیروز

افزایش سن بازنشستگی تقلایی برای نجات صندوق های ورشکسته- پویان پیروز

کارگر کمونیست ۷۶۳ بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگی است که زندگی و معیشت گروههای مختلفی از بازنشستگان را با چالش مواجه کرده است.اکنون هیچ صندوق بازنشستگی ای در کشور نیست که با بحران کمبود منابع و ناتوانی از ادامه فعالیت دست به گریبان نباشد. به گونه ای که …

ادامه مطلب

محیط های کار قتلگاه کارگران- پویان پیروز

کارگر کمونیست 760روزانه حوادث متعدد بزرگ و کوچکی در محیط های کاری رخ می دهد که اخبار بسیاری از این حوادث نه تنها منتشر نمی شوند، بلکه حتی کارفرمایان با تهدید به اخراج کارگر آسیب دیده گزارش حادثه را به مراجعی همچون تامین اجتماعی گزارش نمی دهند.فقط در فاصله روزهای …

ادامه مطلب

بودجه ریاضتی ۱۴۰۱ و بحث داغ حداقل دستمزدها

فرآیند نگارش، بررسی و تصویب بودجه در ایران از جمله مواردی است که اصحاب قدرت همیشه تلاش داشته اند آن را در نهایت محرمانه بودن به سرانجام مطلوب خود برسانند. این عدم شفافیت و رازآلودگی موجب شده تا مردم و حتی کارشناسان و صاحب نظران مستقل از دولت و حکومت …

ادامه مطلب

هفت تپه قلب تپنده جنبش کارگری

قریب به پانزده سال است که کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم مواجه بودن با انواع سرکوب ها و توطئه و ترفندهای حکومت و کارفرما، بی وقفه و بی امان مبارزات خود را پیش برده و با انبوهی از تجارب و دستاوردهای کم نظیر به نقطه کنونی رسیده اند. در طول …

ادامه مطلب

« دستمزد منطقه ای – صنعتی ، شگردی برای سرکوب و قیچی حداقل دستمزد »

در ایران زیر سلطه حکومت ضد انسانی و ضد کارگری جمهوری اسلامی هر سال با تعیین حداقل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر تلاش می شود  بار بحران و ورشکستگی اقتصادی که هر روز نسبت به روز قبل در حال افزایش است را بر سر کارگران آوار شود. اکنون بنا …

ادامه مطلب

کارِ ارزان ، جانِ ارزان

شیوع بیماری کرونا و همه گیری آن همچنان اوضاع را به شدت نگران کننده و خطرناک نشان می دهد. در نتیجه گسترش این بیماری از همان ابتدا زندگی عادی بسیاری از مردم فلج شد، درآمد ها کاهش یافت، بیکاری و فقر ناشی از آن افزایش پیدا کرد و بسیاری هم …

ادامه مطلب

« مناطق آزاد جایی امن برای غارتگری و استثمار کارگران »

تقسیم طبقه کارگر ، شقه شقه کردن و ایجاد تفرقه و جدایی میان کارگران ، ترفند همیشگی سرمایه داری حاکم بوده که تلاش میکند در دل بحران های پیاپی و متعددی که با آن مواجه است برای حفظ بقای خود بکار بندد. اشکال مختلف قراردادهای کاری کارگران از قبیل رسمی، …

ادامه مطلب

نیشکر هفت تپه قلب پر تپش جنبش کارگری

قریب به هشتاد روز است که جدال و مبارزه دو اردوگاه ” کارگر و سرمایه ” در هفت تپه در جریان است. اگر اعتصاب بخشی از کارگران این مجتمع بزرگ کارگری با مهلتی پانزده روزه به حال تعلیق درآمده، اما  اعتراض آنان در اشکال دیگری ادامه دارد و  در عین …

ادامه مطلب