پویان پیروز

بودجه ریاضتی ۱۴۰۱ و بحث داغ حداقل دستمزدها

فرآیند نگارش، بررسی و تصویب بودجه در ایران از جمله مواردی است که اصحاب قدرت همیشه تلاش داشته اند آن را در نهایت محرمانه بودن به سرانجام مطلوب خود برسانند. این عدم شفافیت و رازآلودگی موجب شده تا مردم و حتی کارشناسان و صاحب نظران مستقل از دولت و حکومت …

ادامه مطلب

هفت تپه قلب تپنده جنبش کارگری

قریب به پانزده سال است که کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم مواجه بودن با انواع سرکوب ها و توطئه و ترفندهای حکومت و کارفرما، بی وقفه و بی امان مبارزات خود را پیش برده و با انبوهی از تجارب و دستاوردهای کم نظیر به نقطه کنونی رسیده اند. در طول …

ادامه مطلب

« دستمزد منطقه ای – صنعتی ، شگردی برای سرکوب و قیچی حداقل دستمزد »

در ایران زیر سلطه حکومت ضد انسانی و ضد کارگری جمهوری اسلامی هر سال با تعیین حداقل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر تلاش می شود  بار بحران و ورشکستگی اقتصادی که هر روز نسبت به روز قبل در حال افزایش است را بر سر کارگران آوار شود. اکنون بنا …

ادامه مطلب

کارِ ارزان ، جانِ ارزان

شیوع بیماری کرونا و همه گیری آن همچنان اوضاع را به شدت نگران کننده و خطرناک نشان می دهد. در نتیجه گسترش این بیماری از همان ابتدا زندگی عادی بسیاری از مردم فلج شد، درآمد ها کاهش یافت، بیکاری و فقر ناشی از آن افزایش پیدا کرد و بسیاری هم …

ادامه مطلب

« مناطق آزاد جایی امن برای غارتگری و استثمار کارگران »

تقسیم طبقه کارگر ، شقه شقه کردن و ایجاد تفرقه و جدایی میان کارگران ، ترفند همیشگی سرمایه داری حاکم بوده که تلاش میکند در دل بحران های پیاپی و متعددی که با آن مواجه است برای حفظ بقای خود بکار بندد. اشکال مختلف قراردادهای کاری کارگران از قبیل رسمی، …

ادامه مطلب

نیشکر هفت تپه قلب پر تپش جنبش کارگری

قریب به هشتاد روز است که جدال و مبارزه دو اردوگاه ” کارگر و سرمایه ” در هفت تپه در جریان است. اگر اعتصاب بخشی از کارگران این مجتمع بزرگ کارگری با مهلتی پانزده روزه به حال تعلیق درآمده، اما  اعتراض آنان در اشکال دیگری ادامه دارد و  در عین …

ادامه مطلب