Tag Archives: میثاق

نقش و جایگاه سیاسی “میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی”

انترناسیونال: اخیرا شما متنی با عنوان “میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی” منتشر کرده اید و همه نیروهای سیاسی را فراخوانده اید که به این میثاق به پیوندند. هدف  از طرح این میثاق چیست؟ حمید تقوائی: هدف از طرح این میثاق همانطور که از نامش پیداست تضمین آزادیهای سیاسی …

ادامه مطلب