پنجشنبه, ۲۹ام اسفند, ۱۳۹۸
اکس مسلم: کرونا، جدال علم و مذهب- با نسترن گودرزی و امین قضایی
https://www.youtube.com/watch?v=TCPXd68z-wE
پنجشنبه, ۲۹ام اسفند, ۱۳۹۸
نگاه روز: مسعود یوسفی با شهلا دانشفر-اعتصاب زندانیان در زندان بزرگ تهران و اوین
https://www.youtube.com/watch?v=dRZ-JyiDlkU
پنجشنبه, ۲۹ام اسفند, ۱۳۹۸
پیام نوروزی حمید تقوایی – به مناسبت سال نو ۱۳۹۹
https://www.youtube.com/watch?v=D_lNWQ9Km5M
چهارشنبه, ۲۸ام اسفند, ۱۳۹۸
رو در رو: آخرین وضعیت سهیل عربی و خطر مرگ در زندان فشافویه- گفت و گو فرنگسی مظلوم
https://www.youtube.com/watch?v=nJcB4QKpIWc
چهارشنبه, ۲۸ام اسفند, ۱۳۹۸
نه به اعدام: فاجعه انسانی کرونا و ستاد مقابله با این ویروس – با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=XCWkH4_Ekho
چهارشنبه, ۲۸ام اسفند, ۱۳۹۸
رو در رو: وضعیت دردناک پناهجویان در مرز ترکیه و یونان- با رامین صابری جعفری
https://www.youtube.com/watch?v=ht0Sm5KVfI0
چهارشنبه, ۲۸ام اسفند, ۱۳۹۸
زندانیان سیاسی: شیوع ویروس کرونا و وضعیت زندانیان – سهیلا دالوند
https://www.youtube.com/watch?v=6cmBqfqQgA8
چهارشنبه, ۲۸ام اسفند, ۱۳۹۸
نگاه روز: کودکان کار و خیابان قربانیان خاموش کرونا و حکومت- با رضا رشیدی
https://www.youtube.com/watch?v=Rwqm2N2n3I4
سه شنبه, ۲۷ام اسفند, ۱۳۹۸
نگاه روز: سانسور اخبار کرونا و تقابل حکومت با مردم- با کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=23eS6V4vCUg
سه شنبه, ۲۷ام اسفند, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: بی پناهی کودکان کار و خیابان- سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=SnJ8RJLskNc
 
1 12 13 14 15 16 117
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com