جمعه, ۱۸ام آبان, ۱۳۹۷
ملاحت مرتضوی با مینا احدی- شکنجه ۳۱ پناهجو در آلمان و ماجرای حقوق بشر
https://www.youtube.com/watch?v=dnNL0KnvTk0
جمعه, ۱۸ام آبان, ۱۳۹۷
میزگرد: آیا دمکراسی به پایان خود رسیده است؟ با حسن حسام و حمید تقوائی- ۸ نوامبر ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=pkgaaAWEF2Q
پنجشنبه, ۱۷ام آبان, ۱۳۹۷
ساناز سینائی با خلیل کیوان در باره احضار سه تن از اعضای کانون نویسندگان در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=2nlqhB0TuJM
چهارشنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۷
موقعیت چپ در شرایط امروز: در ادامه بحث راست و چپ در آینده ایران حمید تقوائی – کلن ۱۳ آبان ۱۳۹۷
https://www.youtube.com/watch?v=aZxRGsR78lE
چهارشنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۷
معضل بیکاری در افغانستان، گفتگو با جواد طیب، فعال اجتماعی.طنز سیاسی و پیامهای بینندگان
https://www.youtube.com/watch?v=UAQc6Pu_aUU
چهارشنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۷
سیما بهاری با کیان آذر درباره جنبش دانشجویی و فضای سیاسی حاضر
https://www.youtube.com/watch?v=ku7TYlzDeGE
چهارشنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۷
سیما بهاری با شهلا دانشفر درباره جنبش کارگری: موقعجت و چشم انداز
https://www.youtube.com/watch?v=ME2JYS6Og8g
سه شنبه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۷
تحریمهای اقتصادی، راست و مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و رهایی
https://www.youtube.com/watch?v=1_HrqvYOPr0&feature=youtu.be
سه شنبه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۷
آتنا دائمی ۴ سال پشت میله های زندان است، با معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی
https://www.youtube.com/watch?v=q_SpY04X6XY
سه شنبه, ۱۵ام آبان, ۱۳۹۷
بی خبری از هاشم خواستار در بیمارستان. با صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار
https://www.youtube.com/watch?v=insk0iyKgU0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nMeBCOWHOXSgiZ0NsU2gHjsOT017mQhMLfb9anoKlZ1RwgvSlLH34fJo
 
1 16 17 18 19 20 45
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com