یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
کارگران: تشدید سیاست زندانها علیه فعالین؛ اخبار، بیانیه ها، کارزارها و دستگیریها
https://www.youtube.com/watch?v=Tl-hXcD9J9A
یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
نه به اعدام: دستگیرشدگان آبان و دی ماه در ایران و قتل عامدانه سرنشینان هواپیمای ۷۵۲
https://www.youtube.com/watch?v=ZPI_WXO9LkU
یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
۲۵بهمن را بیاد کشته ها خیزش آبان ۹۸هواپیما اوکراینی در شهرها و دانشگاه ها ایران بر پا کنیم
https://www.youtube.com/watch?v=igmqjiDNz88
جمعه, ۲۵ام بهمن, ۱۳۹۸
میزگرد: جایگاه جنبش کارگری در امر سرنگونی
https://www.youtube.com/watch?v=Ig1Bsduq-UA
جمعه, ۲۵ام بهمن, ۱۳۹۸
گفت و گو: عمر البشیر در دادگاه بین المللی لاهه و نوبت خامنه ای- با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=TGqrin4ZX4c
پنجشنبه, ۲۴ام بهمن, ۱۳۹۸
اکس مسلم: جمهوری اسلامی و اسلامی سیاسی در غرب
https://www.youtube.com/watch?v=n9gL550lRd4
پنجشنبه, ۲۴ام بهمن, ۱۳۹۸
میزگرد: انتخابات و سرنگونی جمهوری اسلامی
https://www.youtube.com/watch?v=K1mHmEaVthI
چهارشنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: در رابطه با کودک آزاری
https://www.youtube.com/watch?v=AR7bDR5EsAM
چهارشنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۸
نگاه روز: مسعود یوسفی با کاظم نیکخواه: ۲۲ بهمن قابل پشتیبانی یا تجربه ای تلخ در تاریخ ایران؟
https://www.youtube.com/watch?v=wgQNsvWhXrU
چهارشنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۸
گفت و گو: مثلث شوم علیه انقلاب۵۷-سیما بهاری با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=soInCUj8Se0
 
1 58 59 60 61 62 156
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی