اهداف آمریکا از موشک پرانی به یک قرارگاه هوایی اسد

حمله موشکی ترامپ به پایگاه هوایی شعیرات در استان حمص سوریه ظاهرا به بهانه حمله شیمیایی و کشتار مردم خان شیخون از توابع ادلب صورت گرفته است. اما این سیاست “انتقام جویانه” همانقدر ریاکارانه، ارتجاعی و ضد انسانی است که حمله اسد و متحدینش در کشتار مردم خان شیخون.

کسیکه فقط بخواهد این حمله و حمله ماقبلش را معیار سیاست و موضع گیر در مورد کشتار و جنایات سوریه قرار بدهد اگر ساده لوح نباشد بدون شک فریبکار است.

کشتار و ویرانی سوریه از اواسط سال 2012 تا کنون دو طرف ارتجاعی و اسلامی داشته و دارد. متحدین منطقه ای و جهانی طرفین جنگ در سوریه نه به دنبال آزادی و حفاظت از مردم بوده اند و نه به دنبال کنار زدن دیکتاتور سوریه، بلکه هدفشان دسترسی به مناطق نفوذ بیشتر در خاور میانه و تسلط خود بر کشور سوریه است.

این جنگ جنگی علیه مردم و نتیجه رقابت قدرتهای جهانی و دولتهای ارتجاعی منطقه است. مردم قربانیان جنگ دو جبهه ارتجاعی در دو طرف جنگ هستند. جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و کشورهای متحد آنها دو طرف این جنگ را در منطقه تشکیل میدهند.

هیچکدام از طرفین این جنگ قابل دفاع نیستند. مردم متمدن جهان باید خود در کنار قربانیان و مردم منطقه بدانند و در مقابل دو طرف جنگ کنونی از جبهه سوم جبهه مردم آزادیخواه منطقه دفاع کنند. حمله اخیر آمریکا به سوریه فقط یک پازل از نقشه مورد نظر یک طرف جنگ را به ما نشان میدهد. آمریکا با این اقدام میخواهد ضعف و شکست خود در سوریه را جبران کند و در مقابل روسیه قدرت بازویش را نشان بدهد. آمریکا با این اقدام میخواهد نامیدی متحدین منطقه ای اش را برطرف کند و اعتماد آنها به آمریکا را دوباره بدست آورد. اما با این حمله جمهوری اسلامی و اسد و روسیه را متوجه کرد که آمریکا هنوز توان عکس العمل دارد. بنابراین اقدام نظامی اخیر آمریکا هیچ ربطی به دفاع از مردم کشتار شده به دست نیروهای اسد ندارد.

اینرا هم بخوانید

انقلاب آتی ایران جدال سخت طبقاتی بین دو طبقه اصلی جامعه خواهد بود!

این روزها که مصادف است با سالگرد انقلاب ١٣٥٧ ایران یک بار دیگر بحث بر …