محمد آسنگران

نکاتی در مورد پیام رضا پهلوی- محمد آسنگران

پیام این بار رضا پهلوی اگر چه مضمونا ادامه و تکرارهمان جملات و کلمات گذشته او بود، اما زمان این پیام و ابعاد هماهنگی رسانه های تبلیغی برای نشراین پیام متفاوت بود. همین دو ویژگی یعنی زمان و هماهنگی رسانه ها، نشان از نوعی تحلیل و انتظار در میان نیروهای …

ادامه مطلب

جنگ در اوکراین، اهداف و پیامدها- محمد آسنگران

در مورد جنگ روسیه در اوکراین تا کنون گفته ها و نوشته های زیادی منتشر شده است. همه آنها به علت و اهداف جنگ پرداخته اند و تمایل خود و آرزوهای خود را بیان کرده اند. همزمان هر فرد و جریانی تلاش کرده است جایگاه خود را در قبال این …

ادامه مطلب

عراق: بحران حکومتی، نقش دو قطب جمهوری اسلامی و دولتهای متحد آمریکا

این روزها بحران سختی در عراق جریان دارد. با هر دوز و کلکی بود انتخابات را برگزار و رئیس پارلمان را تعیین کردند. اکنون تعیین رئیس جمهور و متعاقبا تعیین نخست وزیر و کابینه دولت عراق موضوع کشمکش احزاب و جریاناتی است که هرکدام به یک قطب منطقه ای مربوط …

ادامه مطلب

انقلاب آتی ایران جدال سخت طبقاتی بین دو طبقه اصلی جامعه خواهد بود!

این روزها که مصادف است با سالگرد انقلاب ١٣٥٧ ایران یک بار دیگر بحث بر سر انقلاب راه حل است یا نه و انقلاب آتی چگونه انقلابی میتواند باشد داغ شده است. طبعا هر جریان و فرد دخیل در این مباحث اهداف سیاسی و طبقاتی معینی را نمایندگی میکند. در …

ادامه مطلب

چرا مردم افغانستان باز هم با کابوس طالبان مواجه شدند؟ راه رهایی مردم افغانستان از این برزخ تاریخی چیست؟

دو سوال فوق احتمالا سوال میلیونها انسان نگران از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان است. این روزها مردم افغانستان با کابوس تسلط دوباره یک جریان تروریست اسلامی مواجه شده اند. سرعت برق آسای فروپاشی دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، هم مردم و هم دولتهای سازنده این دم …

ادامه مطلب

باز هم در مورد نقش جنبشهای سیاسی و اجتماعی, بورژوازی دمکرات در ایران نداریم!

اوج گرفتن دوباره اعتراضات بر حق مردم ایران که اعتصاب کارگران پروژه ای نفت و پتروشیمی در ابعادی بی سابقه پیش درآمد آن بود، بعد از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری اتفاق افتاد. به دنبال آن اعتراضات مردم خوزستان، به نبود آب و مطالبات تلمبار شده و گسترش این مبارزات در …

ادامه مطلب

انشقاق در حکومت اسلامی یا انشقاق در بورژوازی ایران, هسته سخت قدرت شکننده تر از هر زمان

پروسه انتخابات در میان جناحهای جمهوری اسلامی در سال ١٤٠٠، ظاهرا جناح حاکم شامل خامنه ای و سپاه را منسجم کرده است. اما این فقط ظاهر قضیه است. اگر کسی بخواهد یا بتواند کل تصویر و آینده حکومت را ببیند متوجه میشود تصمیم گیرندگان اصلی حکومت اسلامی این سیاست را …

ادامه مطلب

فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران و مسئله “انتخابات”. از میان قاتلها و فاشیستها یکی را انتخاب کنید!

مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی دقیقا همین معنی را داشته و دارد که مردم از میان قاتلهای مورد تایید رهبر فاشیستها کدام یک را ترجیح میدهند اختیار با خودشان است. انتخابات امسال (١٤٠٠) قرار است سه هفته دیگر در ایران برگزار بشود. مردم مخیر هستند از میان چند نفر قاتل …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم افراطی و وطن دوستی غریزی” نقدی بر نوشته آقای عرفان ثابتی

آقای عرفان ثابتی یکی از جامعه شناسان مخالف جمهوری اسلامی است که مورد توجه رسانه های فارسی زبان خارج کشور است.اخیرا در سایت بی بی سی مقاله ای در نقد ناسیونالیسم “افراطی” نوشته اند. او در این نوشته به حشو و زوائد زیادی وارد شده اند و من اینجا نمیخواهم …

ادامه مطلب

وقتیکه ترور، یقه تروریستها را میگیرد!

ترور محسن فخری زاده مهابادی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در روز ٧ آذر ١٣٩٩، در یکی از شهرکها (آبسرد ـ دماوند)در حومه تهران در نوع خود عملیاتی پیچیده و چند جانبه بود. ترور این فرد با توجه به اینکه گفته میشود سه ماشین حامل و محافظ …

ادامه مطلب