جمهوری اسلامی مسبب جانباختن کولبران

بنا به اخبار منتشر شده بامداد روز سەشنبە ٢٦ آذر ٩٨، (١٧ دسامبر ٢٠١٩)، بیش از ١٠ کولبر در ارتفاعات گردنە “تەتە” واقع در منطقه هورامان، بە دلیل بارش برف و باران راه را گم کردە و تاکنون یکی از آنها با بنام ”آزاد خسروی“ اهل روستای “نی” از توابع مریوان در اثر سرمازدگی جانش را از دست دادە و جسد وی بە بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدە است. برادر او نیز با بنام ”فرهاد خسروی“ پیدا شدە کە وضعیت جسمانی وی نیز بسیار وخیم گزارش شدە است. تا لحظە انتشار این خبر، از سرنوشت دیگر کولبران خبری در دست نیست و جستجو برای یافتن آنها ادامە دارد.
همچنین هادی حسینی کولبر جوان نوزده ساله ، اهل شهر ربط در مرز روستای بیطوش آلان در شهرستان سردشت نیز به تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸، توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی به قتل رسید.
پدر هادی چند سال پیش فوت کرده بود و همراه با مادرش سرپرستی چهار خواهر کوچکترش را بعهده داشت، یعنی یک جوان نوزده ساله که تنها نان‌آور یک خانواده بود و بخاطر بدست آوردن لقمه ای نان آماج گلوله آدمکشان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و جانش را از دست می‌دهد.
مرگ بر این حکومت دزد و آدمکش که جز کشتار و جنایت، فقر و بیکاری برای مردم باقی نگذاشته است. ماموران مزدور این رژیم در مرزها بخاطر گرفتن تشویقی یا یک مرخصی چند روزه از وحشی ترین نیروهای این رژیم هستند.
با سرنگونی کامل این رژیم تاوان کلیه جنایات و کشتار مردم، کارگر و زحمتکش و توده‌های آزادیخواه ایران را تک‌تک سران جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی در دادگاه‌های مردمی پس خواهند داد و مورد محاکمه و به مجازات خواهند رسید.
مردم آزادیخواه در کردستان و ایران، نباید به هيچ عنوان سکوت کرد، باید جواب این توحش و کشتار وحشیانه و بی‌وقفه کولبران توسط جمهوري اسلامي علیه مردم زحمتکش مناطق مرزی را داد. باید خواهان محاکمه و شناسائی این آدمکشان شد و جمهوری اسلامی را باید وادار کرد تا هرچه زودتر نسبت به کشتار و جنایات علیه کولبران مرزی پایان دهند.
حکومت جمهوری اسلامی مسبب اصلی بوجود آوردن کلیه این معضلات، يعني فقر و بیکاری و تبعیضات می‌باشند. کارگرانی که برای زنده‌ماندن و سیر کردن شکم خود و خانواده‌هایشان از فرط بیکاری و نبود هیچگونه امکانات اولیه شغلی و منابع درآمدزایی بالاجبار به کولبری، که یک انتخاب اجباری و پر ریسک و خطر است روی می‌آورند. بارها شاهد بوده‌ایم که چگونه بصورت وحشیانه‌ای کولبران را آماج مستقیم گلوله و کشتار قرار می‌دهند و یا در کوهها و ارتفاعات طعمه کولاک و یخبندان می‌شوند و جانشان را از دست می‌دهند. مردمانی که از ابتدائی ترين امکانات و شرایط یک زندگی شایسته و انسانی محروم مانده‌اند برای زنده‌ماندن می‌جنگند. اقداماتي که می‌توان انجام داد اعتراض کردن و فشار آوردن به کاربدستان این رژیم برای پایان دادن به کشتار کولبران و جنایات سازمان یافته دولتی است.
جان باختن «هادی حسینی» و «آزاد خسروی» این دو کارگر زحمتکش را به خانواده هایشان تسلیت میگویم و خود را شریک درد و غم آنان میدانم.

یاد عزیزشان گرامی باد
۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹
ایسکرا ۱۰۱۹

اینرا هم بخوانید

هویت ما انسان و انسانیت است

کمونیسم ما کمونیسم کارگری، متفاوت تر از هر کمونیسمی است که بسیاری دیگر تحت عنوان …