حكومت اسلامى قاتل اصلى آتنا اصلانى

آتنا اصلانی دختر هفت ساله از پارس آباد مغان، در حالی که از پیش پدر دستفروشش به خانه می آمده، توسط همسایه رنگرز شان ربوده شده و بعد از تجاوز جنسی کشته می شود  هر کسی این  خبر دردناک را شنید درموجی از اندوه و تاسف فرو رفت. مرگ دلخراش و غم انگیز آتنا اصلانی همه را تحت تاثیر قرار داد و خانواده محترم و عزیز او را در اندوهی عمیق و دردناک فرو برد و مردم شهر را سخت غمگین و عصبانی کرد.
آتنا در خیابان ربوده شد و جسد وی یک ماه بعد در یک خمره رنگرزی در شهر پارس آباد پیدا و شناسایی شد. براستی چه کسی است که با شنیدن این خبر از خشم و اندوه به خود نلرزد. اری مردم پارس اباد با شنیدن این خبر در اوج خشم و اندوه فریاد اعتراض خود را به سوی قاتل نشانه رفتند و خواستار مجازات اعدام قاتل شدند تا نفرت و انزجار خود را نسبت به قتل و خشونت ابراز کنند. اما آیا  آتنا اولین قربانی تجاوز بود؟ سال گذسته ستایس ۶ ساله افغانستانی هم به همين شكل به قتل رسید. آتنا اولی نبوده و احتمالا آخری هم نخواهد بود. تجاوزهای زیادی اتفاق افتاده و آزارهای جنسی زیادی مسکوت مانده‌اند و کسی صدایش را هم در نیاورده است.. از بین تمام کودک آزاریهای انجام شده، فقط  تعداد بسیار کمی برملا می‌شوند و دیگران از سرگذشت دردناکشان مطلع می شوند.مردم خشمگین از این اتفاق اما فریاد اعدام قاتل را سر میدهند. اما سوال اینجاست واقعا چه کسانی مقصرهستند؟ آیا با اعدام قاتلین جامعه به امنیت میرسد؟ یا خود تولید خشونت میکند؟  عاملین و مسئولین واقعی این اتفاقات چه کسانی هستند؟  در مراسم خاکسپاری آتنا صدها نفر از مردم پارس آباد شرکت کردند مسئولین جمهوری اسلامی از ترس شورش مردم در آنجا حاضر شده و سعی کردند سازماندهی این تجمع را بدست بگیرند و نوک حمله مردم را به سوی قاتل نشانه روند که موفق هم شدند و قاتل به دست قاتلین و جنایتکاران اصلی در ملا عام به دار آویخته شد و کلیپی هم از بدارکشیده شدناو پخش شد.

قتل و خشونت را با قتل و خشونت جواب دادن خود نشانگر خشونت و وحشیگری در زیر حکومت جهنمی جمهوری اسلامی در آن جامعه است.  اعدام راه حل این جنایات نیست مرگ آتنا ها و ستایش ها به حاکمیت جمهوری اسلامی مربوط می شود. در جامعه ای که فقر و تبعیض و اعتیاد و فحشا بیداد میکند و کودکان کار و محروم از حقوق کودکی  به حال خود رها شده اند در جامعه اى كه  نه تنها کودکان و زنان امنیت ندارند و همواره در خطر تجاوز و کشتار قرار دارند، و تمام جامعه را خشونت و وحشیگری فرا گرفته است، در جامعه ای که فحش های تحقیر آمیز جنسیتی و تبعیض های جنسی و قوانین تبعیض آمیز و ضد زن و ضد کودک به جزئی از زندگی روزانه  تبدیل شده است اینگونه وحشیگری ها هم  ادامه خواهد داشت. اعدام قاتل نه تنها امنیت را به جامعه نخواهد آورد بلکه جنایت و خشونت را بیشتر خواهد کرد.  وجود جمهوری اسلامی و چوبه های دار آن برای ارعاب و سرکوب مردم عامل اصلی برای ایجاد این خشونتهاست.  برای داشتن یک جامعه امن و بدور از خشونت و برای اینکه دیگرآتنا ها و ستایس ها در امنیت و آسایش زندگی کنند باید رژیم اسلامی را به زیر کشید.

۱۴ جولاى ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

حکومت اسلامی عامل اصلی فجایع سیل است

سیل پدیده‌ تازه‌ای نیست، اما افزایش تعداد آن و گستردگی تخریب سیل در نقاط مختلف …