حمید تقوایی: سخنی با مردم; انقلاب در فاز اعتصابات و قیامهای شهری!

سخنی با مردم، ١٥ نوامبر ٢٠٢٢
(متن کتبی گفتار ویدیوئی)
روز سه شنبه ٢٤ آبان انقلاب ما اوج تازه ای گرفت. بنا بر کلیپها و گزارشاتی که تا بحال در مدیای اجتماعی منتشر شده در این روز در ده ها شهر، در بیش از ٦٠ شهر، ما مردم در ابعاد گسترده صدها نفره و هزاران نفره به خیابانها آمدیم و به این ترتیب تظاهراتها و اعتراضات شهری به شکل قدرتمندتری ادامه پیدا کرد.


در این روز همچنین اعتصابات شکل سراسری به خود گرفت. در هفته های گذشته در شهرهای کردستان تقریبا هر روز اعتصابات ادامه داشته است. ولی در ٢٤ آبان این حرکت تقریبا به تمام استانها و بسیاری از شهرها گسترش پیدا کرد. بازار و مغازه ها در بسیاری از شهرها کاملا تعطیل بود. همچنین بخشهای تازه ای از کارگران به اعتصاب پیوستند. از جمله کارگران ذوب آهن اصفهان دست از کار کشیدند و به راهپیمائی در خیابانهای شهر پرداختند. و به این ترتیب اعتصابات کارگری و تظاهرات شهری به هم پیوند خورد و همدوش هم به پیش رفت. آنچه از ابتدای این انقلاب انتظارش را داشتیم، به آن امید بسته بودیم و فراخوانش را میدادیم در این روز شکل گرفت و من امیدوارم این حرکت ادامه پیدا کند.


تظاهراتهای شهری هم از شکل صرفا تجمع و راهپیمائی خارج شد و ما نوعی قیامهای شهری، درگیری با نیروهای مزدور ، باریکاد بندی خیابانی و غیره را شاهد بودیم. در محلات متعددی در تهران و در بسیاری از شهرها این نوع قیام و جنگ و گریز در جریان بود. به نحوی که در یک کلیپ منتشر شده در مدیای اجتماعی می بینیم که یک مزور حکومتی به همکارانش میگوید این مردم بر خلاف گذشته دیگر عقب نمی نشینند. میگوید در کوچه ای برای چندین ساعت گیر می افتیم و از همه خانه ها بر سرمان سنگ میزنند! این اعترافات نشان میدهد که چطور نیروهای آدمکش جمهوری اسلامی در برابر حرکت تعرضی ما مستاصل و درمانده شده اند.


٢٤ آبان اولین روز از سه روز اعلام شده برای بزرگداشت و یادمان ١٥٠٠ نفر عزیزی است که در ابان سال ٩٨ بدست این دژخیمان کشته شدند. دیگر اجازه نمیدهیم چنین جنایتی تکرار شود! شعار ما همیشه این بوده است که آبان ادامه دارد. و در این روز نشان دادیم که آبان در شکل یک انقلاب زیر و روکننده ادامه پیدا کرده است. دور نیست روزی که این جانیان را بزیر بکشیم و یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه را پایه گذاری کنیم.


پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته باشید.
٢٤ آبان ١٤٠١

اینرا هم بخوانید

شرمتان باد، رکورد تورم 30 ساله ده ها سال پیش شکسته شده است! مهران محبی

سایت حکومتی جماران گزارشی از بانک مرکزی منتشر کرده است که بر اساس این گزارش …