دادگاه مردمی آبان یک دستاورد مهم جنبش دادخواهی

دور اول دادگاه بین المللی مردمی آبان ( دادگاه آبان)  به صورت علنی و در ماه آبان ۱۴۰۰ برگزار شده و در چند  شبکه ای تلویزیونی مخالف رژیم به صورت زنده پخش شد. در طول پنج روز دادگاه،  تعداد زیادی با  دادگاه آبان  تماس گرفته و اعلام کردند که میخواهند شهادت بدهند. به دلیل تعداد مراجعه کنندگان هیئت قضات تصمیم گرفت  که دور دوم دادگاه برگزار شود و جهت در نظر گرفتن شواهد جدید، اعلام رای دادگاه به بهار ۱۴۰۱ موکول شد. دور دوم دادگاه در بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد. لازم به ذکر است که این دادگاه با ابتکار سه سازمان  عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران، ‘همه با هم علیه اعدام’  سازمان داده شده و برگزار شد. این دادگاه بر اساس استانداردها و پروتکلهای دادگاههای بین المللی با حضور یک هیات قضات شناخته شده بین المللی و هیئت دادستانی در دو دور برگزار شد.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ادامه کارزار ‘ صدای معترضین آبانماه’  که پس از سرکوب آبانماه آغاز کرد، از زمان اعلام شروع پروسه این دادگاه همکاری خود را با برگزارکنندگان دادگاه اعلام کرد. کمیته  با اطلاع‌رسانی به مردم جهت مراجعه و شهادت در دادگاه، جلب افکار عمومی  به اهمیت دادگاه آبان و پوشش تبلیغی آن اقدامات حمایتی خود را شروع کرد.  

یکی از ویژگیهای  مهم هر دو دور دادگاه در این بود که خانواده ها و جان بدربردگان آبان برای اولین بار در یک دادگاه مردمی در رابطه با عزیزان جانباخته خود و شکنجه ها و مصائبی که توسط رژیم  بر آنها تحمیل شده بود صحبت کردند. این شاهدان در کمال شجاعت از داخل ایران از طریق اینترنت حضور داشته و تعدادی از خانواده ها بدون پوشاندن صورتشان شهادت دادند. چند نفر از شاهدان به صورت حضوری در دادگاه شهادت دادند. یکی دیگر از ویژگیها  شهادت نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم در دادگاه بود. نکته قابل توجه این است که شاهدان در حالی از داخل ایران شهادت میدادند که رژیمی که دست به سرکوب معترضین آبان زده است هنوز بر سر کار است. این امر بسیار بیسابقه ای است  و تا حال  در سایر دادگاههای مردمی کشورهای دیگر اتفاق نیفتاده است.

دور دوم این دادگاه در ماه بهمن ۱۴۰۰ در سه روز برگزار شد.  این دادگاه برخلاف دور اول به به شکل علنی برگزار نشد اما بخش‌های زیادی از  صحبتهای شاهدان متعاقبا در رسانه ها پخش شد. به نظر من یکی از ویژگی های دور دوم این بود که شاهدان  با اعتماد بنفس بیشتری شهادت داده و اکثر آنان گفتند که از طرف سایر خانواده ها در دادگاه شهادت می‌دهند و این خود انعکاس دادخواهی به عنوان یک امر جمعی و نشان دهنده همبستگی و عزم شکست ناپذیر اقشار مختلف جامعه برای دستیابی به عدالت است. یکی از شاهدان که همسرش کشته شده بود گفت “ من نماینده تمام زنانی هستم که همسرانشان کشته شده است”، جوانی که حضوری شهادت داد و دوستش کشته شده بود گفت “ من میدانم اگر او به جای من زنده بود در دادگاه شهادت میداد”، شاهد دیگری گفت “ من مایلم از طرف خانواده های آبان به دادگاه پیام بدهم” و یکی دیگر از شاهدان اظهار داشت که از طرف خانواده ها در مریوان صحبت می‌کند.

   در دور دوم  دادگاه نیز تعدادی از نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم از جمله افسران ارشد سپاه نیز شهادت دادند و به نظر من در مقایسه با دور اول  از ابعاد وسیع تر و وحشیانه تری از جنایت آبان گفتند. یکی از افسران ارشد سپاه پس از روز دوم دادگاه تماس گرفت و داوطلب شد شهادت بدهد. این شاهد (شاهد شماره ۶۰۰)  به ابعاد وسیع تری از ماشین سرکوب رژیم پرداخت و به زندانهای مخفی و مخوف از جمله مرکز پنج هزار‘   اشاره کرد و از آن به عنوان ” ته دنیا” اسم برد و گفت ” فقط اگر شانس داشته باشی از آن زندان بیرون میایی  چون هر کاری که دلشان بخواهد بر سر زندانیان از جمله خودی‌ها که دستگیر میشوند میآورند”. اواز شخصی اسم برد به نام حسین  طائب  که مسئول این مرکز است و در سرکوب آبان تا به امروز رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده است . لازم به ذکر است که اسامی ۱۶۰ نفر از سوی دادستانی دادگاه آبان به عنوان متهمان در سرکوب آبان به هیئت قضات دادگاه ارائه داده شده است و حسین طائب نفر نهم در این لیست می‌باشد. این شاهد و چند شاهد دیگر از نیروی انتظامی و بسیج در عین حال  به نارضایتی نیروهای امنیتی و انتظامی از رژیم صحبت کردند.  یکی از آنها به دلیل شلیک نکردن به مردم دستگیر شده بود. در دور اول و دوم بیش از ۱۲ نفر از نیروهای انتظامی و امنیتی برای شهادت مراجعه و اسنادی را در اختیار دادستانی دادگاه آبان گذاشتند.

در دور دوم و در  طول سه روز دادگاه دهها نفر با دادگاه آبان جهت دادن شهادت تماس گرفتند. بنابر گفته برگزار کنندگان  در دور دوم و یک روز پس از  برگزاری دادگاه ۱۲۰ نفر دیگر برای دادن شهادت اعلام آمادگی کردند. این مراجعه شاهدان جدید تاثیر دادگاه آبان  را نشان میدهد. ما همچنین  به دنبال دور دوم دادگاه شاهد عکس العمل رژیم به دادگاه شدیم. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم در سخنانش وحشت خود را از برگزاری دادگاه و عظمت صدای شاهدان نشان می‌دهد و می‌گوید دولت انگلیس نباید اجازه میداد دادگاه آبان برگزار شود. معاون دادستانی تهران در اسنادی محرمانه  که اخیرا هک و افشا شده است  وحشت رژیم را از برگزاری دادگاه های مردمی در اروپا ابراز کرده و خواهان مقابله با این دادگاهها میشود. 

برگزاری دادگاه آبان بالاخص  در شرایط کنونی ایران از جوانب مختلفی اهمیت دارد.  به نظر من ابعاد و تاثیر این دادگاه قدرت رژیم را در سرکوبهای بعدی  تا حدی محدود میکند. در عین حال  دادگاه آبان این امکان را فراهم کرد تا صدا و کیفرخواست خانواده ها و جان بدربردگان آبانماه در سطح بین المللی شنیده شده و علیه آمرین و عاملین کشتار آبان ماه در یک دادگاه بین المللی اعلام جرم کنند. شهادت آنها از داخل ایران ادامه اعتراضات آبان است و به رژیم اعلام جنگ میدهد . در شرایطی که رژیم از هر طریق ممکن این خانواده ها و جان بدر بردگان را تهدید می‌کند، این شهادتها  پیام محکمی به رژیم است که فریاد میزند:  مردم نمیترسند، “ آبان ادامه دارد” و “ توپ، تانک، فشفشه دیگر اثر ندارد”. حضور و شجاعت این شاهدان در دادگاه آبان نشاندهنده یک جنبش عظیم و وسیع برای دادخواهی و سرنگونی رژیم در ایران است و در عین حال پیامی رسا به دولت‌های غربی و سازمانهای وابسته به آنها  که مردم اجازه نمیدهند این دولت‌ها با رژیم جنایتکار اسلامی مماشات کنند. کیفرخواست این شاهدان ادامه اعتراضات جامعه است و نشان می‌دهد که اعتراض و دادخواهی مستمر در جامعه نه تنها توسط رژیم  شکسته نشده است بلکه  باعث شده است بخش‌هایی از رژیم از دستگاه سرکوب جدا شوند.  افراد داخل رژیم ابعاد بسیار وحشیانه سرکوب را که متوجه خود آنها هم  شده و خواهد شد را میبینند و تصمیم میگیرند که یا  باید به صف مردم بپیوندند و یا با سران و دستگاه سرکوب رژیم دفن شوند.

برگزاری دادگاه آبان و  اسناد و رای دادگاه  قدمهای موثر و مهمی در جنبش دادخواهی و در پروسه پیگرد و بایکوت جنایتکاران رژیم اسلامیست.

۱۰ فوریه ۲۰۲۲ 

انترناسیونال 959

اینرا هم بخوانید

من و “قصاب كردستان” و دخترش فاطمه صادقی خلخالی 

فاطمه صادقی، دختر صادق خلخالي كه مشهور بود به ‘ قصاب كردستان ‘ گويا براي …