درد مشترك

در روزها و هفته هاى گذاشته همايش هاى بزرگ مردمى در اصفهان، خوزستان و چهارمحال در جريان بود. آنچه كه اين مردم را به اين تجمعات كشانده است يك درد مشترك است؛ درد محروميت؛ محروميت از آب؛ آب براى خورد، آب براى كشاورزى و آب براى احشام. محروميت از هواى سالم، محروميت از محيط سالم و محروميت از حداقل هاى لازم براى يك زندگى انسانى.

يك هفته ديگرهمايش ديگرى برگزار خواهد شد؛ همايشى از نوع ديگر ولى با هدف بررسى و ارائه راه حل هايى براى پايان دادن به آن محروميتها؛ كنگره حزب كمونيست كارگرى.

مهدى كشاورز، يكى از شركت كنندگان در همايش بزرگ مردم اصفهان، با ارسال پيامى به اين كنگره، ارتباط اين دو همايش را بخوبى بنمايش گذاشته است.

″شنیدم کنگره حزب برگزار میشود. به عنوان یک کشاورز از اصفهان خواستم از دردهایمان برایتان بنویسم. خشک شدن رودخانه زندگی ما کشاورزان را به نابودی کشانده و زمینی برای کشت باقی نگذاشته است. زاینده رود، کارون، ارومیه و هامون همه خشک شده اند و مصیبت هایش دامنگر ما کشاورزان و ما مردم شده است. در عین حال ما با مافیای دلالان روبروییم که کشت ما را ارزان میخرند و دو لا پهنا در بازار میفروشند. دلالان آنقدر بیرحم هستند که اول کشت دار و دسته های خود را میخرند و در نتیجه کشت خیلی از ما کشاورزان آنقدر روی زمین می ماند که بعضا خراب شده و غیر قابل استفاده میشود. از آنطرف هم با کودهای شیمیایی بدون کیفیت و سمی زمینها را نابود و محیط زیست را مسموم کرده اند.

این وضعیت دودش به چشم مردم نیز میرود. مردم اجناس را به قیمت گران میخرند و هیچ اطمینانی به سلامت آنها نیست. بعلاوه، آلودگی زمین و هوا بدلیل خشک شدن آبها و استفاده از کودهای مسموم تبعات بدی برای سلامتی همه ما دارد. ما کشاورازان در اصفهان در اعتراض به این وضعیت بیش از یک هفته است که در خیابانیم و چادر زده و بست نشسته ایم و خوشبختانه مردم هم ما را حمایت میکنند.

در عین حال می بینیم که همکاران کشاورز ما در خوزستان هم همدرد ما هستند و اعتراضات بسیاری بر سر همین مشکلات داشته اند و اینها درد مشترک همه ما است. همه ما میدانیم مقصر این اوضاع حکومت سرمایه داری مافیایی جمهوری اسلامی است که چپاولگری شان حد و مرز ندارد. اینها چپاول میکنند و بعد سعی میکنند بین ما تفرقه بیندازند و بگویند آب کارون به اصفهان رفته و آب اصفهان به قم. ولی ما باور نداریم و نباید بگذاریم این تبلیغات توطئه گرانه ذره ای در صف متحد اعتراض ما تاثیر داشته باشد.

دوستان مشکلات بسیار است. بحث بر سر نابودی زمین، هوا، آب و زندگی و کار است. از کنگره حزب کمونیست کارگری انتظار داریم که بر حمایت وسیع از ما و از مبارزات ما تاکید بگذارد. از حزب و از کانال جدید انتظار دارم که در این ابعاد به موضوع نگاه کرده و صدای ما را هر چه رساتر انعکاس دهند و برای ما راهنما باشند. اگر چه همه میدانیم که تنها راه سرنگونی این حکومت است و بس. جمهوری اسلامی نابود باید گردد.

اینرا هم بگویم که من هنوز عضو حزب نیستم. سوادم هم کم هست ولی قبولتان دارم و دوستدارتان هستم و وقتی مطلع شدم کنگره ای در پیش است فکر کردم پیامی بدهم و حرفهایم را به دوست نزدیکم گفتم و او به نگارش درآورد. کنگره خوبی داشته باشید.‶

من هم بعنوان يكى از شركت كنندگان در كنگره حزب به مهدى كشاورز از اصفهان، به همه كشاورزان اصفهان، به همه مردم اصفهان، خوزستان، آذربايجان و كردستان و كلا به همه مردم ايران اطمينان ميدهم كه كنگره ما صداى شما را نمايندگى خواهد كرد. درد ما يكى است. درد ما مشترك است و اين درد مشترك جدا جدا درمان نميشود. امروز حكومت مافيايى اسلامى سرمايه داران در ايران عامل تمام دردها و محروميتهاى مردم ايران است. سرنگونى اين حكومت اولين قدم براى پايان دادن به همه اين محروميت ها خواهد بود.

جليل جليلى

لندن، ٢٥ نوامبر ٢٠٢١، ٣ آذر ١٤٠٠

اینرا هم بخوانید

رهبر درمانده تنها مانده! جلیل جلیلی

اظهارات اخير خامنه اى كه تلاشى است براى روحيه دادن به نيروهاى سركوبگرش، بيش از …