رستگاری در باتلاق- یاشار سهندی

در محل متینیگی در میدان ترافالگار لندن جان نثاران خاندان پهلوی به محمد رضا عالی پیام هتاکی و تعرض جنسی کرده اند. این اتفاق طشت رسوایی این جریان را عالم گیر کرده. فرهیختگان سلطنت طلب مانند دکتر تقی زاده فرمودند: ایشان نباید ماتحت خود را به شاخ گاو می سپرد!” و حالا شاهین نجفی مدعی شده: “من از ماتحت عالی پیام دفاع میکنم!”
شاهین نجفی چنان در خاندان پهلوی ذوب شده که دست هر بازجو خبرنگار از نوع علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح پور را از پشت بسته. ایشان به مانند برنامه 20:30 تلویزیون جمهوری اسلامی در مورد اصل واقعه شک و تردید ایجاد می کند که چطور ممکن است هفت بار تعرض جنسی اتفاق افتاده ایشان هیچ عکس العملی نشان نداده و از سوی دیگر به متعرضان یادآور میشود شما حواس تان کجاست که به کار نکرده متهم شدید و هیچ کاری نمی کنید! یعنی اگر شاهزاده پهلوی موفق شود بار دیگر، حتی برای دو روز به ارث پدری دست یابد، شاهین نجفی بی شک رئیس دستگاه تبلیغات ساواک را به هیچ شک و تردیدی به عهده خواهد گرفت تا جلادان را فرشته نشان دهد.
من در یادداشتی دیگر در مورد شاهین نجفی نوشتم: “مردی که خودش را حیف کرد!” اما ایشان در تباه کردن خود چنان با سرعت نجومی پیش رفته که اکنون باید گفت: “شاهین نجفی مردی که خودش را ….!” ( واژه مناسبی پیدا نمی شود که بیان کننده بلای باشد که شاهین نجفی سر خود آورده)؛ برای اینکه خواننده متوجه شود چه میگویم، به ویدیو منتشر شده از ایشان مثلا در دفاع از حق عالی پیام نگاهی بیندازد تا متوجه شود رستگاری در باتلاق چگونه رستگاری است.

اینرا هم بخوانید

رویاهای اقتصاددان و رویای ما- یاشار سهندی

“چهل سال پیش وقتی پا به عرصه علم اقتصاد گذاشتم، سوال‌هایی بزرگ مرتبط با آرزوهایی …