زمانی برای یک بازبینی- ناصر اصغری

قاعدتا یک نیروی سیاسی باید هر از چندگاهی توقفی بکند، به پشت سرش نگاه کند که از سال اکس تا سال ایگرگ چه دستآوردی داشته؟ به چه بازبینی‌ای بهتر است فکر کند؟ و خلاصه موضعگیرهایش در سرنوشت اهدافی که در ابتدای کار برای خودش تعریف کرده بود، چه تأثیری داشته اند؟
امروز در ایران انقلابی در جریان است. جز حزب کمونیست کارگری، بقیه نیروهای چپ همچنان در حاشیه هستند و بعضا زانوی غم هم بغل کرده‌اند. ظاهرا باید انقلاب خودش را با تزهای آنها تطبیق دهد. غیرمنطقی است، اما باورشان این است و هیچ هم به این فکر نمی‌افتند چرا چنین نمی‌شود؟! بخاطر دخالت راست و ناسیونالیسم در تحولات، بعضا این نیروها در برابر انقلاب و اعتراضات قرار می‌گیرند. بجای تیراندازی به هدف اصلی، به کسانی تیراندازی می‌کنند که در سنگر دیگری دارند به جمهوری اسلامی تیراندازی می‌کنند. با انقلاب بر علیه هارترین ارتجاع قرن به این بهانه بازی می‌کنند که معلوم نیست بعد از اینها چه کسانی قدرت بگیرند! اعتراضات وسیع سال ۸۸ را به این بهانه که در اعتراض به دزدیده شدن آراء موسوی و کروبی بوده، تخطئه کردند. بعضا گفتند که آن کارگری که در این اعتراضات شرکت می‌کند، حقش است که کشته شود! در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ مشغول جدا کردن صف خود از صف عظیم توده های معترض بودند امروز هم در بحبوحه یکی از مهمترین تحولات توده ای بعد از ۱۹۷۹، شعارشان مرگ بر پهلوی است؛ در حالی که همه، در ایران و در خارج از آن، دارند با صدای بلند شعار می‌دهند: “مرگ بر جمهوری اسلامی”. متوجه هم نیستند که چرا ۳۰ هزار نفری که در خیابان دارند اعتراض می‌کنند، فکر می‌کنند این دو سه نفر دیوانه هستند!؟ مبارزه برای آزادی زن را تخطئه می‌کنند، چرا که محتوای طبقاتی ندارد!؟
تعدادی از این دوستان همت به خرج داده و وارد همکاری و اتحادهایی هم شدند، اما خودشان هم می‌دانند که کسی نه به این همکاری و اتحادها توجهی کرد و نه مایه دلگرمی جنبشی شد. برای هر کسی بیرون از این جماعت، سئوال به سادگی می‌تواند این باشد که آیا بهتر نیست یک بازبینی ای در جهتگیرهایشان انجام بدهند؟ آیا هیچ به خودشان زحمت داده اند از خود بپرسند این همه اتحاد و همکاری، که هر کسی می‌تواند چندتا از آنها را نام ببرد، به چه چیزی انجامید؟
من این خط را می‌شناسم. گرچه فکر می‌کنند با همدیگر خیلی اختلاف سیاسی دارند، اما همه در یک بستر سیاسی هستند. برای من چرائی در حاشیه بودن این جماعت سئوال نیست؛ اما در تعجبم چرا برای خودشان سئوال نشده است؟
۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

بازی‌های مضحک در نمایش انتخابات – رضا درویش

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …