عباس عبدی و بحران نظام

انترناسیونال 932

“وضعيت كرونا و ميزان فوتي‌هاي آن در ايران بسيار تأسف‌آور است. اگر در ابتداي اين پاندمي مردم مي‌پذيرفتند كه عزيزان‌شان به علت اين بيماري و خارج از اراده و عملكرد سياست فوت كرده‌اند، اكنون ديگر چنين چيزي را نمي‌پذيرند. مردم فوت عزيزان‌شان را منتسب به سياست‌هاي نادرست در زمينه واكسيناسيون مي‌كنند. سياست‌هايي كه تأكيد بر توليد داخل كرد و واردات را به فراموشي سپرد حتي با آن مخالفت هم كرد.”
این پاراگراف را عباس عبدی روز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ در روزنامه علنی انتشار اعتماد زیر عنوان “گزارش دو بحران‌خود ساخته” به سمع و نظر قربانیان نظامی که او خود از برپا دارندگان و وفاداران به آن است میرساند!
اما منصفانه حاجی عباس عبدی درست میگوید بحران کرونا بحرانی خود ساخته و سیاسی است، از آغاز هم بود و مسبب و طراح اصلی آن هم همان کس و کسانی هستند که: “واردات را به فراموشي سپردند حتي با آن مخالفت هم كردند.” این کسان ۴۲ سال است که فصل الخطاب سهم‌خواهی و سهم‌خوری باندهای مافیایی حاکم بوده‌اند و امروز بالاخره به مرکز اختلافات باندهای شما پرتاب شده‌اند!
اما در سوی دیگر این بحران خود ساخته و سیاسی مردمی قرار گرفته‌اند که سهمشان از بقای این نظام فقر، بیماری، مرگ و نابودی بوده و هست، مردمی که در جدالی ۴۲ساله بها داده‌اند و تا زمان بقای این زالوهای لعنتی بر پیکر اجتماعشان بها خواهند داد!
امروز تنها ابله‌ترین و تبهکارترین بوق‌های تبلیغات‌چی‌ها وتحلیلگران معلوم‌الحال میتوانند در کرنایشان بدمند که مشکل”سوء مدیریت است!” مشکل این است که “شایسته سالاری!” نیست! و اذعان نکنند که مشکل کلیت نظام است!
آمار قتل‌عام روز بروز بیشتر میشود تا اقتدار خداوندان سود و سرمایه حفظ شود و کاسه چپاول دریوزگیشان پرتر. تخمین میزنند که آمار کشتار در دوران جنگ ایران و عراق روزی ۷۰ نفر بوده است و امروز هر روز ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر، بیمارستان به جبهه جنگ تبدیل شده است، کادر درمان از پا افتاده است و نوحه‌خوانها و طلبه‌ها و پامنبریها مشغول کسب و کار در بازار پر رونق احتکار دارو و تخت بیمارستان هستند و گورستانها پر رونق که وعده دفن مجانی میدهند، در کرمان و تهران مشغول کندن گورهای دسته جمعی!
درست در چنین شرایطی رئیسی جلاد با بغض و اندوه به کرونای ملعون لعنت میفرستد که نگذاشت دست سید‌علی خامنه‌ای را بلیسد!
در بیمارستانها تخت خالی پیدا نمیشود در خیابانها پاسدار و لباس‌شخصی پر! داروها در بازار سیاه تخلیه میشوند و دلالان و هرزه‌های پست زیر سایه خامنه‌ای و کل نظامش در جنگ مرگ و زندگی مردم را چپاول میکنند! هیولا می بلعد و می بلعد و رژیم میچاپد و میچاپد.
این چهره واقعی نظام طبقاتی و سرمایه‌داری اسلامی ایست که عریان و بدون بزک اصلاح‌طلبی خود را به جهانیان نشان میدهد. انگار دیگر گلچین کردن فرد برای اعدام در ملاعام جوابگوی حفظ اقتدار نظام الهی نیست و جنگ و کشتار جمعی را در دستور گذاشته‌اند! رژیم نابود میکند باید نابودش کرد! این هم فرمان اقتدار مردمی ایست که کمر به نابودی رژیم سفاک الهی و اعمال اراده خود را دارند.
مردمی که دست به ریشه می برند و ریشه ارتجاع و قاتلینشان را میکنند.
بله جناب عبدی بحران سیاسی و رژیم ساخته است. این رژیم بدون بختک جنگ و کرونا و علم کردن معرکه “خون بر شمشیر پیروز است” یک دقیقه هم دوام نمی‌آورد از آغاز سیاستشان همین بود! سیاستتان همین بود! این کشتاری هدفمند است برای حفظ نظام! این نعمتی است از نوع نعمت جنگ برای خمینی جلاد!
اما برخلاف نظر این جناب در گفتگوی با بی‌بی‌سی فارسی که امکان انقلاب را صفر میداند باید گفت هر دو سوی جنگ را ببینید! “بحران خود ساخته” نظامتان بحرانی است که کلیت نظامتان را خواهد بلعید.۴ اوت ۲۱

اینرا هم بخوانید

نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده …