علي اشرف درويشيان نويسنده بزرگ ادبيات كارگري در گذشت

علي اشرف درويشيان نويسنده نامدار و صاحب سبك در سن ٧٦ سالگي پس از گذران روزهاي طولاني بيماري  در كرج درگذشت .
درويشيان در كتابهايش از فقر و نابرابري نوشت و چهره كريه نظامهاي حاكم  سرمايه داري بر سرنوشت انسانها را در قالب داستانهايي بسيار جذاب و تاثير گذار به رشته تحرير در آورد
بخاطر محتواي راديكال و انقلابي كتابهايش بارها به زندان افتاد و در آخرين دستگيريش به يازده سال زندان محكوم شد و سرانجام با انقلاب عظيم مردم در سال ١٣٥٧ از زندان آزاد شد
بسياري از فعالان سياسي سالهاي قبل و بعد از انقلاب تاثير  زيادي از نوشته هاي درويشيان گرفتند و در زندگي سياسيشان درويشيان تاثير راديكالي داشت .
درويشيان سالها ي متمادي عضو هييت دبيران كانون نويسندگان بود و تاثير بسياري در راديكاليزه كردن فعاليتهاي كانون داشت همچنين تاثير درويشيان را ميتوان در جهت گيري كانون نويسندگان در جهت دخالت در موضوعات اجتماعي  را به وضوح در اطلاعيه هاي كانون ديد
.
فقدان درويشيان را به خانواده عزيزش به  طبقه كارگر و فعالين كارگري ،كانون نويسندگان و تمامي آشنايانش  تسليت مي گويم
با مرگ درويشيان طبقه كارگر يكي از نويسندگانش را از دست داد
براي درويشيان بايد بزرگترين و مدرنترين بزرگداشتها را برگزار كرد ،نبايد گذاشت از درويشيان تصويري كوچك بدهند
رضا رشيدي
فعال كارگري

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی به کدام سو می‌رود؟

جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار گرفته است ،هیچ مسیر نرفته‌ای ندارد که امتحان کند …