رضا رشیدی

چرا کانون نویسندگان ایران نظاره گر است؟

 بیش از دوهفته از آغاز اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی ها می گذرد و متاسفانه کانون نویسندگان به شکل غیر قابل قبولی  در برابر این موج دل گرم کننده ،متحد اعتصابات ساکت و نظاره گر هستند!متاسفانه  هیات دبیران  کانون فعلا تحت اتوریته افرادی است که معیشت به …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی به کدام سو می‌رود

جمهوری اسلامی و انتخابات!؟تحولات سیاسی در ایران به قدری سریع است که واقعا معلوم نیست حکومت از این انتخابات جان سالم به در می برد یا نه؟امروز خامنه‌ای گفت که :ایجاد اغتشاش بعد از انتخابات جرم است!خامنه ای از هم اکنون با دیدن رویدادهای اول مه و قبل از آن …

ادامه مطلب

کوتاه درباره اول مه سال ۱۴۰۰

اول ماه مه برابر با یازدهم اردیبهشت امسال بسیار باشکوه برگزار شد ،زنده باد تمامی انسان‌های شریفی که در سازماندهی اول مه امسال،از تدارکات،نوشتن قطعنامه،قانع کردن و ایجاد وحدت در بین بخش های مختلف واحد‌های تولیدی خدماتی،،و جسارت و شجاعت شرکت در اعتراض کف خیابان در شهرها تلاش کردند. اول …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی به کدام سو می‌رود؟

جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار گرفته است ،هیچ مسیر نرفته‌ای ندارد که امتحان کند و از خشم و نفرت و سرانجام انقلاب مردم در امان بماند.تمامی اقشار مردم از جمهوری اسلامی متنفرند و مترصد فرصتی هستند که تمامی این حکومت ضد بشری با ارگانهای نظامی،انتظامی قضایی،و اداری اش را …

ادامه مطلب

جمهوري اسلامي به كدام سو مي رود؟

موقعيت داخلي:واقعيتي آشكار است كه جمهوري اسلامي بسيار شديدتر در بن بست اقتصادي و اجتماعي و سياسي گرفتار شده است وهر روز كه ميگذرد اين تنگناها تمامي پيكره ارگانهاي قدرت آنرا تحت فشار بيشتري قرار مي دهد. صدور قطعنامه هاي بين المللي در محكوميت ايران بدلیل نقض حقوق بشر و …

ادامه مطلب

سرگردانی رهبری حزب حکمتیست‎

رحمان حسین زاده نوشته ای در عکس العمل به بحث حمید تقوایی تحت عنوان “نئولیبرالیسم و مارکسیسم خط امامی” نوشته است. اما حتی یک جمله ( تاکید میکنم حتی یک تک جمله) از نوشته ای که قرار است نقد کند را بازگو و نقد نکرده است! از اول تا انتها …

ادامه مطلب

کودکان کار و خیابان در جمهوری اسلامی!

گفتگو با رضا رشیدی رضا رشیدی از فعالین دفاع از حقوق کودکان در ایران است که سالها در دفاع از حقوق کودکان و برای پایان دادن به پایمال شدن رسمی و قانونی حقوق کودکان در جمهوری اسلامی فعالیت داشته است. در این گفتگوی ویژه برای کارگر کمونیست، به مناسبت 10 …

ادامه مطلب

نامه اي به اتحاديه آزاد كارگران ايران

اسماعيل بخشي كارگر هفت تپه و يكي از اعضا شوراي نمايندگان كارگران در هفت تپه است. اسماعيل بخشي در سه ماهه گذشته  مبارزات كارگران هفت تپه را  با ايراد چندين سخنراني پرشكوه و راديكال  به جلو برد و و با طرح اداره شورايي كارخانه  توانست نتنها مبارزات كارگران هفت تپه …

ادامه مطلب

نيش عقرب نه از ره كين است اقتضاي طبيعتش اين است

امروز اتحاديه آزاد كارگران در ايران اعتراضي خياباني را در تهران در حمايت از اعتراضات كارگران هفت تپه و كارگران فولاد اهواز سازمان داد در اين راه پيمايي و تجمع پروين محمدي با وجود فشارهاي امنيتي دقايقي سخن راني كرد اما عده اي كه خود را مدافع كارگران و مبارزات …

ادامه مطلب

گزارش ١٥٥٦٩ مركز پژوهش هاي مجلس، زجركش كردن مردم در ايران

ارگانها و بخشهاي مختلف حكومت سرمايه داري در ايران هر روز نقشه جديدي براي گرفتن بيش از پيش شيره جان مردم مي كشند ،با تاسيس بنگاههاي اقتصادي در جهت منافع اقليتي مفتخور تا ايجاد ارگانهاي سركوب و تحميق مردم از قبيل شوراهاي اسلامي، خانه كارگر ،بسيج كارخانه، دست اندازي به همين …

ادامه مطلب