فضای ارعاب، دستگیری و فشار بر فعالین کارگری در کردستان را باید درهم شکست

از زمان سرکار آمدن جمهوری اسلامی کردستان به سنگر مقاومت و مبارزه علیه یک حکومت به غایت جنایتکار و آدمکش تبدیل شده است. جمهوری اسلامی به مناسبت های مختلف بارها سعی کرد با حکومت نظامی و پیاده کردن سیاستهای تبعیض آمیز و ضد انسانی، جلوی مبارزات برحق و رادیکال مردم و جنبش‌های اعتراضی در کردستان را سد کند و به زانو در آورد. اما نه تنها در چهار دهه حاکمیت ننگین خود نتوانست از اقتدار و آرمانخواهی و مبارزه برای عدالت اجتماعی مردم کردستان بکاهد، بلکه هر دوره با شکست و زمین گیر شدن از سوی هزاران انسانی که برای یک زندگی بهتر و حقوق انسانی خود دست به اعتراض و مبارزه زده اند به عقب رانده شد.
در طول دوران حاکمیت اسلامی فضای شهرهای کردستان با جنبش‌های نوین اجتماعی مملو بود از مبارزه و دفاع از خواست و اراده آزادیخواهانه مردم، فعالین کارگری و سیاسی و غیره و این به همت مبارزه و سازماندهی توده‌های در کردستان برای بزیر کشیدن مزدوران و مافیای ارتجاعی حاکم بر ایران این تلاش‌ها ادامه دارد. ماشین کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی در مقابل اراده فولادین مردم در کردستان همیشه بکار گرفته شده طوریکه هر بار اعتصابات و اعتراضاتی نه تنها در کردستان بلکه در هرجای ایران علیه حاکمیت به راه افتاده را با دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری و سیاسی در کردستان شروع و زندانیان سیاسی که در بیدادگاههای این رژیم در دادگاههای نمایشی به اعدام محکوم شده اند را فورا با اجرای احکام اعدام وسیله مرعوب و وحشت مردم کرده است.
رهبران کارگری و فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر و با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی » پرونده های سیاسی و امنیتی به فعالین در طیفهای مختلف جامعه میبندند تا صدای برحق و اعتراضی جامعه را به این شکل ساکت کند. موج اخیر اعدام‌های یکسال گذشته، دستگیری‌های گسترده و سرکوبهای سیستماتیک حکومت اسلامی علیه مردم کردستان سیاست این رژیم برای تعرض به کل جامعه کردستان و در ایران بوده است.
در چند روز گذشته حکومت اسلامی تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی و فعالین کارگری را در شهرهای مهاباد، مریوان، کرج، بوکان و کرمانشاه به دلایل نامعلومی تا این لحظه دستگیر و به بازداشتگاه های اداره اطلاعات در این شهرها منتقل کرده است. فشار بر خانواده‌های دستگیر شده گان و تهدید به عدم تماس با رسانه ها و انعکاس دستگیری زندانیان در میدیای اجتماعی از طرف خانواده‌هایشان متعاقبا با برخورد یا بازداشت آنان همراه خواهد بود. در موارد متعددی جمهوری اسلامی فعالین سرشناس از جنبش‌های اعتراضی را وادار به «اعترافات اجباری» و «مستند اعترافات » گرفته شده در تلویزیون جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته که بوسیله آن احکام ظالمانه و سنگینی را برای زندانیان در بند این حکومت صادر کنند. از یک طرف مردم در ایران و مخصوصا در شهرهای کردستان با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، از طرفی دیگر شرایط بسیار وحشتناک و سخت زندگی در چند سال اخیر که میزان فقر و بیکاری به صفر رسیده، نبود هیچگونه امکانات رفاهی، درمان، شغل و درآمد، زندگی را برای میلیونها انسان به جهنم تبدیل کرده است. آمار خودکشی وحشتناک است و در همین چند ماه گذشته خودکشی ها و قتلهای ناموسی رو به افزایش یافته و این همه معضلات موجود ناشی از وجود یک حکومت فاسد و تبهکاری است که زندگی مردم را به گروگان گرفته و صدای هر مخالفتی را با دستگیری و زندان و شلاق یا احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی پاسخ می‌دهد. فرقی نمیکند که شما از کدام طبقه محروم در جامعه هستی، یک کولبر یا کاسبکار مرزی، یک کارگر ساختمان یا نانوا، یا یک دستفروش در معابر عمومی و یا پرستار و یک معلم، کولبران را بوسیله شلیک مستقیم مزدوران جنایتکار در مرزها به جرم تامین یک لقمه نان هدف قرار می‌دهند، کارگر ، پرستار یا معلم را بیکار و ماهها بدون پرداخت دستمزد زجر داده و سپس با پرونده های امنیتی مواجه می‌کنند، تمام دار و ندار دستفروشان سر معابر و خیابان‌ها را غارت می‌کنند و مزدوران شهرداری را به جانشان می اندازند و کرامت و جان انسانها توسط عوامل جمهوری اسلامی تخریب و مورد توهین قرار داده می‌شود.
ما مردم ماهیت این حکومت جنایتکار اسلامی را خوب میشناسیم، حکومتی‌که هزاران جنایت در کارنامه اش موجود است، در سالگرد کشتار و شلیک عمدی دو موشک به هواپیمای اوکراینی رهبر جنایتکار رژیم فتوای کشتار مردم را با عدم خرید و تهیه واکسن کرونا برای میلیونها انسان صادر کرده است. این حکومت رفتنی است و زندان و سرکوب و حتی اعدام هم دیگر نمیتواند به بقای ننگین این حکومت آدمکشان کمک کند. باید مبارزه متحدانه ای در دفاع از دستگیر شدگان اخیر را سازمان داد و با متشکل شدن در شوراها و کمیته های محلات با مبارزه ای پیگیر و سازمانیافته از حق و حقوق انسانی تمام زندانیان سیاسی دربند که خواهان داشتن یک زندگی بهتر، رفاه بهتر و یک دنیای آزاد و برابر هستند به میدان بیاییم. این حکومت را باید با کلیتش سرنگون کرد و محاکمه عاملین چهار دهه جنایت و کشتار در دادگاه های علنی و بین المللی باید به جرم جنایاتشان تاوان پس بدهند.
٢٣ دیماە ٩٩
ایسکرا ۱۰۷۵

اینرا هم بخوانید

هویت ما انسان و انسانیت است

کمونیسم ما کمونیسم کارگری، متفاوت تر از هر کمونیسمی است که بسیاری دیگر تحت عنوان …