نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده و درخواست کمک داشته تابتواند همان‌جا، کنار همسر و فرزندانش بماند، اما دیگر از دست هیچکس‌ کاری ساخته نبوده‌ است. در آخر او را به خانه پدر می‌برند و بعد از ضرب و شتم فراوان، موهای سرش را می‌تراشند. چند ساعت بعد، حدود ۳:۳۰ صبح، خبر خودکشی «م» را به امام جماعت روستا می‌رسانند».

اتهام: کودک همسری، علیرغم داشتن دو فرزند به جرم پخش کلیپی خصوصی و بد حجاب از او در روستایی عقب مانده بنام “قطور” محاکمه: در دادگاه مردسالارن خانواده، حکم: “گیس‌بریدگی!” و خودکشی کردن.
این حکم طبق قوانین رسمی شرع و بیدادگری رژیم آپارتایدجنسی اجرا میشود که “شلاق‌کش” انقلابی ایست که تمام موجودیتش را به زیر سوال برده است، انقلاب “زن، زندگی، آزادی” که آینده جامعه‌ای بدون ستمگری، آینده رهایی جامعه و پی‌ریزی“دنیایی بهتر” را نوید میدهد.
تحمل چنین جنایاتی در شرایط خیز انقلاب زن زندگی آزادی صدچندان دشوار است! این جنایت نباید بدون پاسخ بماند! تبهکاران و مرتجعین را در هرلباس و شغلی افشا و محکوم کنیم و اجازه ندهیم در هیچ جا چنین جنایات اسلامی تکرار شود! اجازه ندهیم نام او “م” ۲۸ مین حرف الفبا باقی بماند! او زنی طغیانگر از نسل انقلاب “زن، زندگی و آزادی” بود.

اینرا هم بخوانید

“فرقه_ پهلویهه” و انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

حکومت سیاه اسلامی در چنبره انقلابی عمیق و اجتماعی دست‌ و پا میزند و با …