وزارت اطلاعات حکومت اسلامی برای زهر چشم گرفتن از یک زن آزاده او را روانه تیمارستان کرد!

لیلا میرغفاری یک نمونه از زنان و مردم آزاده ای است که دیگر جانشان از حکومت اسلامی و سرکوبگریها و دزدی و فساد و ارتشا این حکومت به سر رسیده، او با یک دوربین در دست ، به افشاگری شجاعانه علیه حکومت مشغول بود و در مدیای اجتماعی چنان توجهی بخود جلب کرده بود که حکومتی ها را وادار کرد به یک سوال او پاسخ دهند. در این ویدئو افشاگری لیلا غفاری را می بینید که منجر به دستگیری او از سوی وزارت اطلاعات و رهسپار شدن به بیمارستان روانی و شوک الکتریکی شد.
https://www.youtube.com/watch?v=0EP0HDATCxI

او از بیمارستان روانی روزبه پیامی فرستاده و از همه فعالین مدافع حقوق انسانی در ایران و دنیا خواسته است به یاری وی بشتابند. او میگوید ٤ مهر ماه با ضرب و شتم دستگیر شدم و در ابتدا به دادسرای شهید مقدس و اوین منتقل شدم و سپس گفتند وزارت اطلاعات میخواهد مرا به بند ٢٠٩ منتقل کند ولی آنها مرا به بیمارستان روزبه منتقل کردند و زیر فشار روحی و روانی هستم. فرزندم را سی روز است که ندیده ام و هدف اینها اینست که من به بیماری روحی مبتلا شدم، از طریق شکنجه روحی و شوک الکتریکی!
این پاسخ حکومت اسلامی به زنان آزاده در ایران است چرا که زندان و شکنجه و اوین و ٢٠٩ دیگر اثر ندارد. اطاق فکر حکومت تصمیم گرفته است چنین رفتار بیشرمانه ای انجام دهد و لیلا میر غفاری اکنون اسیر وزارت اطلاعات است و میخواهند از این طریق به همه زنان آزاده ای که دیگر رسما حجاب را پس زده اند، به همه مالباختگان که شب و روز علیه دزدی و چپاول حکومت شعار میدهند به همه معترضین به آقا زاده ها و در مجموع به مردم ایران که بپا خاسته اند و این دستگاه زور و ستم را به چالش گرفته اند بگویند داعش در ایران برای مقابله با فعالین شوک الکتریکی میدهد و مادر و فرزند را از هم جدا کرده و مادر را روانه تیمارستان میکند چرا که به حکومت اعتراض کرده است.
پیش از این، لیلا میر غفاری، آبان ماه سال ۹۴ در جریان یک تجمع اعتراضی در مقابل زندان اوین به‌همراه چند نفر دیگر بازداشت و پس از انتقال به زندان‌های اوین و قرچک ورامین در آذرماه همان سال با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
لیلا میر غفاری یک بار نیز در آذرماه سال ۹۵ به دلیل شرکت در مراسم سالگرد ریحانه جباری در بهشت‌زهرا احضار و بازجویی شده بود.
دو ویدئو کلیپ دیگر میرغفاری که در مدیای اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفتند.
https://www.youtube.com/watch?v=9Ct7fg2pLN8

https://www.youtube.com/watch?v=p4O8NYdPn0c

به این رفتار وحشیانه حکومت اسلامی باید متحدانه و در همه جا اعتراض کرد..

مینا احدی
٢٧ اکتبر ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …