“وزوزهای” فلسفی و شبه ملوکانه آقای پهلوی!

هرچه امید آقای رضا پهلوی به جنگ و باز گشتن دستکم به جنوب ایران بعنوان “سایه خدا” جدید التاسیس، بیشتر میشود افاضات ضد کمونیستی و سبیل تاب دادنهای دیکتاتور منشانه‌شان هم بیشتر میشود!
اینها حقانیتشان را از بدتر بودن اوضاع امروز از دیروز نتیجه میگیرند و البته که پدر دیکتاتور ایشان کارهایی را که اینها میکنند ایشان نتوانستند انجام بدهند.

رضا پهلوی اخیراً گفته:
“یکی از مشکلاتی که زمان قدیم داشتیم زمان قبل از انقلاب این بود که تمام زحماتی که در کشور میشد آگاهی رسانی کافی برای جامعه نبود! مردم می رفتند تو مساجد ببخشید شر و ور های آخوندها را گوش میکردند ولی وزرا و مسئولین مملکت …. میدونید که چقدر آدم تو این مملکت زحمت کشید؟ که بعضی تون هم امشب اینجا هستید! هیچ کسی ارزش این زحمات را هیچوقت نفهمید! مفت گیرشون اومد ارزشش رو ندونستن! اون زمان معروف بود که همه می گفتند به بچه هاشون آقا یا برو دکتر بشو یا مهندس! اکی ولی چند نفر در اومنیتس! کار می کردند! کدوم فلاسفه ای را داشتیم تو اون مملکت که وقتی بعضی از این رادیکال ها حالا چه مارکسیست چه اسلامی وزوز می کردند جواب مقابل بهشون بده! ”
ایشان بناحق توی سر “فلاسفه و چاکران درگاه همایونی” و “نوکران خدایگان” که وظیفه وزارت و وکالت را داشتند میزنند!
۱- آقای پهلوی خلاف به عرضتان رسانده‌اند در آن دوران آقا جان آریامهر شما یک گله دکتر و مهندس در استخدام داشت از پهلوا ن و قهرمانتان “شعبان بی‌مخ‌” گرفته تا این اواخر گله دکترهای فلسفه که رئیسشان همین “عمو پرویز ثابتی” و “عمو عضدی” شما بودند، دکتر آرش، دکتر جوان، تهرانی و … صد البته “حسینی” که کابل را مثل سیخ کباب به ردیف و منظم کف پا میکوبید تا چشم‌های “فلسفی!” را بر خدمات پدر دیکتاتور شما باز کنند!
۲- حتماًنمیدانید که اولین بار بابا جون آریامهر شما در دانشگاها مسجد ساخت و حتماً مطلعید که خودشان هم ارتباطات جالبی با امام رضا و عباس و غایب و غیره داشت و این را رسما هم اعلام میکرد و می‌نوشت! در آن دوران چپ بودن جرمی نابخشودنی بود و همین اسلام در مقابله با چپ را تقویت می‌کردند، حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی و گله آیت الله‌های درباری لابد معرف حضور هستند و از آموزش‌هایشان بهره برده‌اید؟!
۳- بابا جان دیکتاتور شما قانون سیاهی را که پدر بزرگ قلدر شما “رضاخان!” بر مبنای آن صدها مخالف را سربه نیست کرد، دهان فرخی شاعر می‌دوخت و دکتر ارانی فیلسوف را میکشت اجرا میکرد و توسعه میداد.
لطفاً با صدای بلند این قانون را بخوانید:

“قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكت مصوبه ۲۲ خرداد ماه هزار و سيصد و ده شمسي
ماده اول – مرتكبين هر يك از جرمهاي ذيل بحبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهند شد
۱ – هر كس در ايران بهر اسم و يا بهر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي تشكيل دهد و يا اداره نمايد كه مرام يا رويه ان ضديت با‌سلطنت مشروطه ايران و يا رويه يا مرام ان اشتراكي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه يا جمعيتي شود كه با يكي از مرام يا رويه‌هاي مزبور در‌ايران تشكيل شده باشد.
و ….. و
تبصره – مقصود از دسته و جمعيت مذكور در اين قانون عده از دو نفر ببالا است”
دونفر بیشتر آقای رضا خان دوم و فقط به سوسیالیسم فکر کنند.
۴- آقای پهلوی شما به قانون زیر قسم خورده‌اید و مدام قول میدهید بی‌کم و کاست اجرا شود
نظرتان در این مورد چیست؟ میدانم که شما هم ذکورید و هم معتقد به شیعه اثنی‌عشری اما با با تشکیل هیئت ملاها برای کنترل مصوبات و تطبیق آن با شریعت و رد آن چه میکنید؟ در این مورد هم لطفاً “وزوزی” فلسفی بفرمائید البته بدون اتکا به شیوه پدر و عمو “پرویز ثابتی” و “دکتر عضدی”تان.
“متمم قانون اساسی مشروطه
متمم قانون اساسی
مورخ ۱۴ ذی‌القعدة الحرام ۱۳۲۴

کلیات

اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.”

اینرا هم بخوانید

نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده …