پدیده خودکشی در شهرهای کردستان

بجای دست بردن برای نابودی خود باید حکومت اسلامی را نابود کرد  

پدیده خودکشی که شاهد آن هستیم هر روز در یکایک شهرها بویژه در شهرستانهای ایلام وکرمانشاه، سنندح سقز و بوکان به واقعه ای هولناکی تبدیل شده است. چرا دختران و نوجوانان سر پل ذهاب قربانی می شوند و چرا دختران بازمانده از آتش سوزی مدرسه شین آباد به راهکار مسئله خودکشی می اندیشند؟

آمارها هر روزه سخن از یک معضل اجتماعی می گویند که رو به افزایش است نقش دولت ودستگاهای زیر ربط چیست؟ خودکشی دو جوان ۱۶ و۱۷ ساله  که اخیرا به زندگی خود پایان دادند. روز ۲۷ مرداد ماه نیز در یک اقداماتی جداگانه جمعی از رندانیان ۵” زندانی”  در زندان مرکزی سنندج به شیوه خوردن قرص و دار زدن خود اقدام به خودکشی کردند و دهها مورد دیگر از این قبیل، نمونه های بارز و برآمده از وضعیت بحرانی در جامعه، در زندان و در مناطق زلزله زده است و بالاخره این معضل را چگونه باید بررسی کرد و راه پایان دادن به آن کدام است؟

بعد از بروز هر واقعه ای، از زلزله گرفته تا دیگر معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، کسانیکه خود را در مقابل چنین شرایطی ناتوان میبینند تلاش میکنند وضعیت روانی وزندگی خود را بازسازی کنند. در صورت به بن بست رسیدن عوارضی همچون مشکلات روانی مانند افسردگی و اظطراب نمایان میشوند که به اشکال مختلف در زندگی روزمره خود را نشان می دهد که یکی از آنها خودکشی است.

در یک جامعه نسبتا متعارف که دولت با احساس مسئولیت اندکی به مشکلات فردی انسانها رسیدگی کند، نقش دستگاههای زیر ربط برای رفع مشکلات زندگی و توجه به رفاه آنان با بهره گیری از کمک روانشناسان بیشتر می شود که از رشد این وضعیت مخرب جلوگیریی  کند.

متاسفانه شرایطی  که امروز مردم زلزله زده و ساقط شده از هستی و زندگی، عدم تامین موقعیت اقتصادی جوانان بیکار و منزجر از شرایط و قوانین حاکم بر جامعه  با آن روبرو هستند، تنها گوشه کوچکی از علل بروز فاجعه خودکشی در ایران و شهرهای کردستان است.

حتی گفته میشود که دانش آموزان مدرسه شین آباد نیز در چنین دایره هولناکتری از آتش سوزی مدرسه شان قرار گرفته و بدلیل عدم رسیدگی به شرایط و وضعیت جسمی و روانی آنان، پدیده شوم خودکشی در میان آنها نیز بعنوان راهکاری برای پایان دادن به وضعیت خود جستجو میکنند.

کودکان در روبرو شدن با چنین معضلاتی بمراتب بیشتر از بزرگسالان ناتوان از درک و پذیرش فشارهای روانی بر چنین شرایط و وضعیتی هستند و اولین و آسیب پذیرترین بخش جامعه هستند.

آمار خودکشی زنان در بررسی سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که در هر ۴۰ ثانیه۱ نفر در جهان خود کشی می کند و سهم ایران ۴ هزار و۶۹ مورد در سال است که بطور متوسط هر روز ۱۱ نفر در کشور به زندگی خود پایان می دهند. استانهای ایلام کرمانشاه، کردستان ولرستان در راس آمار خودکشی کشور قرار دارند. نابرابریهای افتصادی و اجتماعی نا امیدی از آینده و نبود شادی نیز از دلایل خودکشی است وقتی فرد بیکار ارتباط خود با جامعه و خانواده و محیط کار را از دست می دهد همین موضوع پیوندهای اجتماعی او را از میان می برد و موجب سستی پیوندها و فاصله گرفتن فرد از جامعه و سپس خود می شود.

در ماه گذشته مواردی از خودکشی زنان جوان مشخصا در شهرهای بوکان، سقز و سنندج را شاهد بوده ایم مشکلات روانی وافسردگی ازدواج اجباری فقر و بیکاری قوانین حاکم و متعاقب آن بروز مشکلات خانوادگی و ….از عوامل خودکشی است که مهمترین آن را می توان فقر و فلاکت اقتصادی و عدم مسئولیت پذیری دولت و نهادهای مربوطه در مقابل شهروندان را برشمرد. نا امیدی در نتیجه فقر و بیکاری مهمترین دلیل خودکشی است.

بانی و مسبب اصلی خودکشی و تمامی دردها و رنجهای مردم وجود حکومت اسلامی است. بجای دست بردن برای نابودی خود باید باتمام قوا تلاش کرد حکومت اسلامی را نابود کرد. با پایان دادن به عمر این نظام و برقراری جامعه ای آزاد و برابر و تامین رفاه برای آحاد مردم، پدیده خودکشی نیز از بین خواهد رفت.

 

۲۹ مرداد ۹۷

۲۰ اوت ۲۰۱۸

 

ایسکرا ۹۵۰

اینرا هم بخوانید

ایسکرا می پرسد: بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن. عزیزه لطف الهی پاسخ میدهد

ایسکرا: هشت مارس روز جهانی زن در راه است. زنان طی چهار دهه حاکمیت سیاه …