پیام حمید تقوائی به معلمان

معلمان آزاده!
اعتصاب و تجمعات سراسری گسترده و شکوهمند شما در بیش از ١٥٠ شهر در طی سه روز اخیر نقطه اوجی در مبارزات حق طلبانه همه مردم است. شما در روند مبارزات و اعتراضات پیگیرتان در ماه های اخیر نه تنها مطالبات برحق خود بلکه خواستهای کل مردم را مطرح کرده اید. شما با پافشاری بر خواستهائی نظیر آموزش رایگان، ایجاد تسهیلات آموزشی در مقابله با فاجعه کرونا، و افزایش حداقل حقوقها به ١٢ میلیون تومان اکثر قریب به اتفاق مردم را نمایندگی میکنید! درود بر شما!


معلمان مبارز! اعتراضات شما شایسته بیشترین همراهی و پشتیبانی از سوی همه بخشهای جامعه است. شما با شعار ” معلم بپا خیز برای رفع تبعیض” علیه همه نابرابریها در کل جامعه بپا خاسته اید. کارگران، بازنشستگان، زنان و جوانان و همه مردمی که از انواع تبعیضات طبقاتی و جنسیتی و مذهبی و اقتصادی و اجتماعی در رنجند در کنار شما و همراه شما هستند. هم اکنون دانش آموزان و خانواه های آنان در شهرهای مختلف حمایت خود از مبارزات شما را اعلام کرده اند و در شهر مشهد نیز بازنشستگان راه آهن و بهداشت و کشاورزی به صف تجمعات اعتراضی شما پیوسته اند. این الگوئی برای همه کارگران و بازنشستگان و همه مردم معترض در سراسر کشور است.


در سطح جهانی نیز پنج نهاد کارگری حمایت خود از مبارزات شما را اعلام کرده اند. مبارزات بر حق شما میتواند مورد پشتیبائی گسترده تری از جانب اتحادیه ها و نهادهای کارگران و معلمان و نیروهای مترقی در کشورهای مختلف قرار بگیرد.


حزب ما قاطعانه و پیگیرانه و با تمام توان و امکانات خود از اعتصاب و تجمعات اعتراضی شما حمایت میکند و تلاش میکند بیشترین حمایتها را از مبارزات شما در سطح کشور و در سطح بین المللی جلب کند.
یک بار دیگر به همه شما معلمان آزاده درود میفرستم و برایتان آرزوی پیروزی دارم.


حمید تقوائی
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

٢٢ آذر ١٤٠٠، ١٣ دسامبر ٢٠٢١

اینرا هم بخوانید

سوسیالیسم در یک نگاه – سؤال از حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …