آخرین اطلاعیه ها

حزب کمونیست کارگری: برای آزادی همه دستگیر شدگان مقابل زندانها تجمع کنیم- تجمع خانواده ها مقابل زندان اوین

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۸ روز شنبه دوم مهرماه در پی بازداشتهای گسترده در اعتراضات مردمی در روزهای اخیر اعضای خانواده های دستگیر شدگان مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند.  در این روز مامورین حکومتی به تجمع کنندگان پاسخی ندادند و آنها را از محل …

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره ۷، فراخوان به دانشجویان:وقت اعتصاب سراسری و تظاهرات سراسری است

جامعه شما را صدا میزند. دانشجویان یک رکن مهم اعتراض و بخش پیشرو و متشکلی در جامعه هستند و نقش فعالی در اعتراضات و تجمعات اعتراضی جاری دارند. اکنون با شروع سال تحصیلی قدم بسیار مهم و تعیین کننده ای میتوانند بردارند و آن دست زدن به اعتصاب سراسری و …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۶:تظاهرات ضد حکومتی در سراسر کشور جریان دارد.

جدال سخت در شهر اشنویه تظاهرات و اعتراضات در ایران گسترده تر شده و شهرهای بسیاری را در بر میگیرد. در تظاهرات ها مردم از پیر و جوان و زن و مرد همه شرکت دارند. زنان نقش برجسته ای دارند و رسانه های مختلف از انقلابی زنانه سخن میگویند. حجاب …

ادامه مطلب

بازداشت شدگان اخیر باید بدون قید و شرط آزاد شوند.لیست بازداشت شدگان را در تمام شهر ها کامل کنیم

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره 5 تظاهرات و اعتراضات علیه حکومت دامنه اش هر روز گسترده تر میشود. دو روز قبل از به خیابان آمدن مردم در بیش از صد شهر خبر دادیم و  در همین مدت شمار شهرهای در اعتراض افزایش یافته است و هر روز بیشتر وسعت میگیرد. در …

ادامه مطلب

تورنتو: آکسیون در حمایت از مبارزات انقلابی و سرنگونی طلبانه مردم در ایران

در حمایت از مبارزات انقلابی و سرنگونی طلبانه مردم در ایران و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر ! زمان: شنبه 24 سپتامبر 2022 ، ساعت 3 بعد از ظهر مکان: میدان مل لستمن تلفن اطلاعات: 7138-471-416 تلفن اطلاعات حزب کمونیست کارگری ایران -واحد شرق کانادا

ادامه مطلب

پیش بسوی اعتصاب عمومی!

جنبش کوبنده ای که آغاز شده است میتواند و باید تا پیروزی نهائی، تا بزیر کشیدن حکومت تبهکار جمهری اسلامی، به پیش برود و به فرجام برسد. اما تنها تظاهرات و شورشهای شهری کافی نیست. این بار نباید اجازه بدهیم جانیان حاکم با سرکوب تظاهرات خیابانی خیزش ما را متوقف …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۴: دامنه اعتراضات مردمی گسترش می یابد.مردم نیروهای سرکوب و مقرهایشان را هدف قرار میدهند

دامنه اعتراضات گسترده تر میشود. روز گذشته از اعتراضات در بیش از صد شهر گزارش کردیم.  مردم در شهرهای دیگری نیز  وارد اعتراض شده و. خیابانها در همه جا به صحنه رودررویی مردم با نیروهای سرکوب تبدیل شده است و در جاهایی جوانان به مراکز نیروهای سرکوب حمله کرده و …

ادامه مطلب

قتل مهسا امینی و روز شماری از اعتراضات مردمی.جامعه سر بازایستادن ندارد

جامعه در التهاب و خیزش علیه حکومت جنایت و حجاب و آپارتاید جنسی است. قتل مهسا (ژینا) امینی خشم و انزجار همه مردم را بیش از پیش علیه حکومت و کل مزدوران  و سرکوبگرانش بر انگیخته است. مردم در شهرها و مناطق مختلف به خیابان آمده اند تا به حاکمیت …

ادامه مطلب

ادامه خیزش مردمی و چند تاکید فوری

ادامه خیزش مردمی و چند تاکید فوری  – گسترش تظاهرات به تمام شهرها و مناطق: اعتراضات به شهرهای مختلف کشیده شده است. تلاش کنیم که دامنه آنها هرچه سریعتر به تمام شهرها و مناطق در تمام استانها کشیده شود. — گسترش اعتراضات به متروها، محلات و میادین شهرها . به این ترتیب میتوان نیروهای …

ادامه مطلب