آخرین اطلاعیه ها

درب زندانها را خواهیم شکست!

جنایتکاران حاکم تعداد زیادی را در خیزش مردمیجاری دستگیر کرده اند. این قبل از هر چیز نشانه هراس و درماندگی حکومت در برابر اعتراضات سراسری ما است. ما مردم میتوانیم و  باید جواب محکمی به رژیم بدهیم و به نیروی کوبنده خیابان، با تجمع مقابل زندانها و فریاد زندانی سیاسی …

ادامه مطلب

حزب کمونیست کارگری: درب زندانها را خواهیم شکست!

جنایتکاران حاکم تعداد زیادی را در خیزش مردمی جاری دستگیر کرده اند. این قبل از هر چیز نشانه هراس و درماندگی حکومت در برابر اعتراضات سراسری ما است. ما مردم میتوانیم و باید جواب محکمی به رژیم بدهیم و به نیروی کوبنده خیابان، با تجمع مقابل زندانها و فریاد زندانی …

ادامه مطلب

پیام حمید تقوایی به زنان قهرمان ایران:اسلحه بی حجابی را کوبنده تر به کار بگیریم!درودهای بی پایان به شما زنان جسور و آزاده ایران!

شما نیروی پیشتاز انقلابی هستید که میرود بساط حکومت تبهکار جمهوری اسلامی را در هم بپیچد. حضور شما در صف اول تظاهراتهای خیابانی با حجابهائی که از سر برداشته اید و در هوا به اهتزاز در آورده اید و یا به آتش انداخته اید، بعنوان نماد و پرچم انقلابی که …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۴:اولتیماتوم کارگران پیمانی پروژه ای نفت

کارگران پیمانی پروژه ای نفت طی بیانیه ای اعتراض خود را به قتل مهسا امینی و سرکوب زنان در حکومت اسلامی ابراز کرده و از مبارزات و خیزشهای مردمی اعلام حمایت کردند. این کارگران هشدار دادند که اگربه سرکوبها پایان داده نشود ساکت نخواهند ماند و کار را تعطیل میکنند …

ادامه مطلب

حزب کمونیست کارگری: گسترش اعتصابات در دانشگاهها و حرکت جامعه بسوی اعتصابات- تظاهرات خیابانی ادامه دارد

اعتراضات ادامه دارد و مردم معترض خیابانها را ترک نمیکنند. دانشگاه ها نیز هم اکنون یک کانون داغ اعتراضند . دانشجویان در اعتراض به سرکوب گسترده و بازداشت دانشجویان، پادگانی شدن دانشگاهها و جایگزینی ناگهانی کلاسهای آنلاینی به جای کلاسهای حضور در بیانیه های مستقل و جمعی به اعتصاب سراسری فراخوان داده …

ادامه مطلب

روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کنید! سفرای خود را فرا بخوانید! جمهوری اسلامی را بایکوت کنید!

یکشنبه ۳ مهر (۲۵ سپتامبر) شورای اروپایی با صدور بیانیه ای خواستار توقف فوری” سرکوب خشونت‌آمیز” معترضان در ایران شد. این شورا هشدار داده است که اتحادیه اروپا در اجلاس آتی وزیران خارجه کشورهای عضو، در رابطه با ” قتل مهسا امینی و همچنین نحوه برخورد نیروهای امنیتی ایران” با …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۲:لیست جانباختگان اعتراضات مردمی را کامل کنیم.خواست مردم محاکمه سران جنایتکار حکومت است

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۲:لیست جانباختگان اعتراضات مردمی را کامل کنیم.خواست مردم محاکمه سران جنایتکار حکومت است حکومت اسلامی پاسخ اعتراضات مردم را با دستگیری و کشتار میدهد. تا کنون شمار بسیاری از تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف  هدف شلیک مستقیم گلوله های سرکوبگران جمهوری اسلامی قرار گرفته و جان …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۰:حمایتها و همبستگی های جهانی با خیزش مردمی در ایران

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۰:حمایتها و همبستگی های جهانی با خیزش مردمی در ایران خیزش مردمی برای سرنگونی جمهوری اسلامی در جهان مورد توجه و حمایت بسیار است. حکومت اسلامی یک حکومت بسیار منفور در سطح جهان است و همه مردم جهان با مردم ایران در مبارزه علیه این حکومت …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۱:تظاهرات و اعتراضات در شهرها و مناطق بسیاری ادامه دارد.”تا انقلاب نکردیم، به خونه برنگردیم”

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۱:تظاهرات و اعتراضات در شهرها و مناطق بسیاری ادامه دارد.“تا انقلاب نکردیم، به خونه برنگردیم” اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ادامه دارد، در تظاهراتی در تهران مردم با شعار “تا انقلاب نکردیم به خونه بر نگردیم” ادامه انقلاب و سرنگونی حکومت اسلامی را فریاد زدند. بنا بر …

ادامه مطلب

حزب کمونیست کارگری: معلمان وارد اعتصاب میشوند!

خیزشهای مردمی ، شماره ۱۰ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان طی بیانیه ای در همبستگی با اعتراضات مردمی و در اعتراض به سرکوبها و بازداشتها و پادگانی کردن فضاهای آموزشی اعلام اعتصاب کرده است. حزب کمونیست کارگری درود میفرستد به معلمان و حمایت و پشتیبانی قاطع خود را از فراخوان …

ادامه مطلب