آخرین اطلاعیه ها

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: مراسم جانباختگان را به اعتراض علیه حکومت اسلامی تبدیل کنیم

مردم مبارز و انقلابی مریوان! در اعتراضات شما در روز شنبه ٩مهر ماه ١٤٠١، یکی از جوانان مبارز مریوان بنام، مختار احمدی توسط نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی جان باخت. مردم معترض و آزاده ! شما در مریوان با خودکشی شلیر رسولی و علیه ستم جنسی و زورگویی های مزدوران جمهوری …

ادامه مطلب

پیام حمید تقوایی به مردم آزاده ایران و سراسر جهان!با درودهای بیکران به مردم بپاخاسته در ایران و در همه جهان!

با درودهای بیکران به مردم بپاخاسته در ایران و در همه جهان! شنبه ٩ مهر، اول اکتبر، به روزی تاریخی در تقویم جهان تبدیل شد. روز فریاد نه به تبهکاران حاکم در ایران و حمایت از “زن زندگی آزادی” از جانب میلیونها مردم در ایران و در سراسر جهان! ما …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۲۴:اعتصاب و راهپیمایی کارکنان و رانندگان پایانه حمل و نقل شاهپور در اصفهان

امروز دهم مهرماه اعتراضات مردمی از صبح شروع شده است.  کارکنان و رانندگان پایانه حمل و نقل شاهپور استارت اعتصاب و پیوستن به خیابان را امروز در اصفهان زدند. آنها  خیابان‌ را بستند و راهپیمایی کردند. این حرکت مقدمه ایست بر ورود کارکنان بخش حمل و نقل به اعتصاب است. …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۲۳:خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شد

خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شده و شهرها و مناطق و محلات بسیاری را در بر گرفته است. انقلابی قدرتمند در حرکت است. امروز دهم مهرماه اعتراضات مردمی از صبح شروع شده است.  همچنین امروز تجمعات اعتراضی دانشگاه ها آغاز شده است. فراخوان به تجمع سراسری است و بنا …

ادامه مطلب

کارگران! معلمان! وقت اعتصاب است!

خیزش سراسری مردم گسترده تر میشود و هم اکنون در سراسر کردستان اعتصاب عمومی جریان دارد و بیش از ۱۱۰ دانشگاه نیز در اعتصاب بسر میبرند. تقویت خیزش سراسری مردم اکنون با ابزار اعتصاب بسیار امکان پذیر است.  یک ابزار مهم پیشروی و پیروزی ما مردم در شرایط کنونی، دست …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۲۲:اعتصاب عمومی در سراسر کردستان و گسترش آن به برخی شهرهای دیگر

امروز نهم مهرماه در کردستان به فراخوان حزب کمونیست کارگری  و  احزاب دیگر منطقه در پاسخ به بمباران اردوگاه احزاب اپوزیسیون و در اعتراض به جنایات حکومت علیه اعتراضات خیابانی در شهرهای کردستان و در سراسر ایران، و در همبستگی با مبارزات شکوهمند مردمی در سراسری ایران  شهرهای کردستان وارد …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۲۱:تظاهرات و تجمعات امروز صبح در شهرهای مختلف

انقلاب مردم برای رهایی با شتاب بیشتری به جلو میرود و  تظاهراتو خیزشهای مردمی در کف خیابان  با قدرتادامه دارد. از آغاز صبح امروز شنبه نهم مهرماه مردم در شهرهای تهران، شیراز، بندرعباس،  سقز، زاهدان، گوهردشت، بابل، تبریز، ایرانشهر، رشتو مشهد  به خیابان آمده و با شعارهای ضدحکومتی، به اعتراضاتشان ادامه …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۲۰:بیش از۱۱۰ دانشگاه در اعتصاب و اعتراضند

بیش از۱۱۰ دانشگاه در اعتصاب و اعتراضند  اعتراضات مردمی در ایران با قدرت ادامه دارد. امروز شنبه نهم مهرماه  بنا بر فراخوان های قبلی دانشجویان در بیش از ۱۱۰ دانشگاه دست به اعتصاب زده و تجمع و اعتراضات شروع شده است. تجمعات و تظاهرات دانشجویان در دانشگاه هایی از جمله …

ادامه مطلب

جنایت حکومت اسلامی در زاهدان را بشدت محکوم میکنیم!در اعتراضات در سراسر کشور از مردم زاهدان اعلام حمایت کنید  

خبرها از زاهدان گویای اینست که روز گذشته ۹ مهر جمهوری اسلامی دست به جنایت بزرگی زد و از زمین و هوا مردم این شهر را مورد حمله قرار داد. در این حمله جنایتکارانه دهها نفربه قتل رسیده و تعداد بیشتری مجروح شده اند. جمهوری اسلامی تعداد کشته شده ها …

ادامه مطلب

کردستان بار دیگر یکپارچه وارد اعتصاب شد.پیش بسوی اعتصاب در سراسر کشور

امروز شنبه ۹ مهرماه بار دیگر مردم شهرهای سراسر کردستان دست به اعتصاب عمومی و یکپارچه زدند تا اعتراض خود را علیه بمباران مقرهای احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی مستقر در کردستان عراق، علیه جنایات جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف کشور و در همبستگی با مبارزات سراسری در ایران اعلام کنند. …

ادامه مطلب