آخرین اطلاعیه ها

فراخوان به تجمع برای شنبه ۹ مهر در تبریز

دو هفته است که اعتراضات گسترده ضد حکومتی در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. در روزهای گذشته مردم در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه و زنجا ن و…. تجمعات اعتراضی ضد حکومتی برگزار کرده اند. در تازه ترین این تجمعات اعتراضی، روز جمعه ۸  مهرماه در اردبیل مردم در برابر نیروهای …

ادامه مطلب

فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان شنبه ۹ مهر

مردم آزاده و مبارز کردستان بار دیگر جمهوری اسلام دست به جنایت وحشیانه ای زد و مقر و اردوگاه چند حزب اپوزیسیون در کردستان عراق را بمباران کرد، تعدادی را به قتل رساند و تعداد بیشتری را مجروح کرد. این عمل جنایتکارانه باید پاسخ محکمی بگیرد. اعتصاب قدرتمند و سراسری …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۸،اعتراضات و تظاهرات خیابانی درتهران و شهرستانها ادامه دارد

با قدرت اعتراضاتمان در زندانها را باز میکنیم اعتراضات خیابان در تهران و شهرستانها ادامه دارد و دامنه آن به محلات مختلف شهرها کشیده شده است. یک اقدام مهم مردم شعاردهی در شب علیه حکومت از پشت بامهاست. امروز در اهواز در منطقه زیتون کارمندی و مناطق کورش، کیانپارس و …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۷؛ حرکت جامعه بسوی اعتصاب سراسری

هم اکنون دانشجویان در حدود صد دانشگاه در اعتصاب بسر میبرند و کلاسهای آنلاینی را تحریم کرده اند. همچنین ۲۰۴ نفر از اساتید دانشگاهها طی بیانیه ای بازداشت دانشجویان را محکوم کرده و بر آزادی سریع آنها تاکید کرده اند.  در بخشی از بیانیه این استادان چنین آمده است:”در فضای …

ادامه مطلب

#مهسا_سولیداریتی، برای پایان دادن به رژیم آپارتاید جنسیتی در ایران همراه شوید!

مردم آزاده جهان زنان و مردم ایران بپاخاسته اند تا حکومت آپارتاید جنسیتی در ایران را مانند رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی پایان دهند. شما مردم آزاده جهان در دهه هشتاد میلادی خیابان های شهرهای بسیاری را در اروپا، آمریکا و دیگر شهرهای جهان تصرف کردید، راهپیمایی ها، میتینگ ها و …

ادامه مطلب

فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

مردم آزاده و مبارز کردستان بار دیگر جمهوری اسلام دست به جنایت وحشیانه ای زد و مقر و اردوگاه چند حزب اپوزیسیون در کردستان عراق را بمباران کرد، تعدادی را به قتل رساند و تعداد بیشتری را مجروح کرد. این عمل جنایتکارانه باید پاسخ محکمی بگیرد. اعتصاب قدرتمند و سراسری …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۷:دانشجویان در بیش از  ۹۰ دانشگاه وارد اعتصاب شده اند.اعتراضات خیابانی ادامه دارد

اعتراضات مردمی در کف خیابانها در شهرهای مختلف ادامه دارد. در کنار آن گفتمان اعتصابات سراسری در سطح جامعه قدرت بیشتری پیدا کرده است. در دانشگاه ها فی الحال اعتصابات سراسری شده و بیش از ۹۰ دانشگاه در اعتراض به سرکوبگریها و ادامه بازداشتها و پادگانی شدن دانشگاهها، وارد اعتصاب …

ادامه مطلب

فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

مردم آزاده و مبارز کردستان بار دیگر جمهوری اسلام دست به جنایت وحشیانه ای زد و مقر و اردوگاه چند حزب اپوزیسیون در کردستان عراق را بمباران کرد، تعدادی را به قتل رساند و تعداد بیشتری را مجروح کرد. این عمل جنایتکارانه باید پاسخ محکمی بگیرد. اعتصاب قدرتمند و سراسری …

ادامه مطلب

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:.بیانیه اعلام حمایت از اعتراضات مردم به جان آمده و علیه سرکوبگریهای حکومت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:پیام دریافتی از همکاران رسمی عملیاتی نفت.بیانیه اعلام حمایت از اعتراضات مردم به جان آمده و علیه سرکوبگریهای حکومت https://t.me/shoranaft ما کارگران رسمی شاغل در بخش های عملیاتی نفت قتل مهسا امینی را که حقیقتا هشداری به همه ما مردم بود، و با هیچ دلیلی …

ادامه مطلب

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۱۵:تظاهرات خیابانی همراه با شعاردهی شبانه در پشت بامها.در بیش از ۳۰ دانشگاه دانشجویان در اعتصابند

اعتراضات در کف خیابان ادامه دارد.  طنین شعار مرگ بر دیکتاتور  و شعاردهی مردم از ساختمانها و پشت بامها سرکوبگران حکومت را بشدت در هم ریخته است. خبر ها از فرسودگی این نیروها و شکاف در درون صفوفشان حکایت میکند. در کنار اعتراضات خیابانی گفتمان اعتصاب سراسری وسعت گرفته است.  …

ادامه مطلب