منتخب سردبیر

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۶:تظاهرات ضد حکومتی در سراسر کشور جریان دارد.

جدال سخت در شهر اشنویه تظاهرات و اعتراضات در ایران گسترده تر شده و شهرهای بسیاری را در بر میگیرد. در تظاهرات ها مردم از پیر و جوان و زن و مرد همه شرکت دارند. زنان نقش برجسته ای دارند و رسانه های مختلف از انقلابی زنانه سخن میگویند. حجاب …

ادامه مطلب

ادامه اعتراضات در شهرهای شیراز،ارومیه و آمل و … روز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱

اعتراض سراسر کشور را در برگرفته و حکومت را مستاصل کرده است. بعد از ظهر روزشنبه دوم مهر تظاهراتها و تجمعات ضدحکومتی دوباره آغاز شده است. فیلمهایی از این اعتراضات از اینجا https://t.me/wpi_hkki ارومیه شیراز آمل کاشمر

ادامه مطلب

تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات جاری مقابل دادسرای اوین. فیلم

تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات جاری مقابل دادسرای اوین روز شنبه دوم مهر جمع زیادی ازخانواده های بازداشت شدگان اعتراضات جاری مقابل دادسرای اوین تجمع کرده و خواستار آزادی دستگیرشدگان شدند.

ادامه مطلب

سینماگران ضمن حمایت از اعتراضات جاری، بار دیگر بیانیه‌‌ای با خواسته «تفنگت را زمین بگذار» منتشر کردند

جمعی از سینماگران ایران در واکنش به سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات مردمی جاری در ایران بار دیگر بیانیه‌ای با درخواست «تفنگت را زمین بگذار» خطاب به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کردند. در این بیانیه ضمن حمایت از اعتراضات مردمی آمده است: «دیگر بار به همه افرادی که در …

ادامه مطلب

بازداشت شدگان اخیر باید بدون قید و شرط آزاد شوند.لیست بازداشت شدگان را در تمام شهر ها کامل کنیم

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره 5 تظاهرات و اعتراضات علیه حکومت دامنه اش هر روز گسترده تر میشود. دو روز قبل از به خیابان آمدن مردم در بیش از صد شهر خبر دادیم و  در همین مدت شمار شهرهای در اعتراض افزایش یافته است و هر روز بیشتر وسعت میگیرد. در …

ادامه مطلب

گزارش روزنامه گاردین از اعتراضات در ایران

زنان در مقابل ماموران نیروی انتظامی روسری‌های خود را برداشته و علیه حجاب اجباری شعار سر می دهند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، با درج عکس‌هایی از مهسا امینی و همچنین اعتراضات اخیر در ایران، به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه ایران بعد از فوت مهسا امینی، به خروش آمده‌ …

ادامه مطلب

اعتراضات ضد حکومتی دیشب با قدرت ادامه داشت. واکنش های حکومتی

تظاهراتها و تجمعات ضد حکومتی وارد هشتمین روز خود شده است. جمعه اول مهر در شهرهای زیادی, تظاهراتها و تجمعات بزرگ برگزار شد. علیرغم خط و نشان کشیدنها و تهدیدات حکومت و قطع اینترنت، هزاران نفر در شهرهای مختلف به خیابان آمده خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. حضور تعرضی زنان …

ادامه مطلب

پیش بسوی اعتصاب عمومی!

جنبش کوبنده ای که آغاز شده است میتواند و باید تا پیروزی نهائی، تا بزیر کشیدن حکومت تبهکار جمهری اسلامی، به پیش برود و به فرجام برسد. اما تنها تظاهرات و شورشهای شهری کافی نیست. این بار نباید اجازه بدهیم جانیان حاکم با سرکوب تظاهرات خیابانی خیزش ما را متوقف …

ادامه مطلب

از عصر روز جمعه اول مهر اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کشور آغاز شده است. فیلمها

از عصر روز جمعه اول اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کشور آغاز شده است. فیلمهایی از این اعترضات فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki اینجا بلوار کشاورز تهران است مهر شهر کرج رودسر تهران تبزیز مرودشت قم

ادامه مطلب