عباس گویا

بافت سنی اپوزیسیون

توضیح: یادداشت زیرعكس العملی به مطلبی از مسعود نقره كار تحت عنوان “اپوزیسیونی که پیر می‌شود!” است. غرض این است كه جنبه های دیگری از بحث باز شود.   علت وجودی یك پدیده را نمیتوان با خود آن پدیده توضیح داد. با مطالعه كره زمین نمیشود فهمید چرا كره زمین بوجود …

ادامه مطلب

فوتبال، اسلام سیاسی و ناسیونالیسم

زمزمه های اعتراض به برگزاری مسابقه فوتبال سوریه و ایران در استادیوم آزادی تهران در پنجم سپتامبر امسال، پیش از آنروز شنیده میشد. دلیل آن روشن بود. مردمی كه نان از حلقوم شان بیرون كشیده میشود تا هزینه ارسال كامیونهای پول و اسلحه به لشگر قدس و ارتش اسد تامین …

ادامه مطلب